Ziņas

Sabiedrība

Darbi turpinās, plāni top

Saimniecības ēka ainavā. Plācī pussabrukuša šķūnīša vietā uzcelta jauna saimniecības ēka. Tajā ir arī katlumāja.Foto: Sarmīte Feldmane

“Novadā viss notiek – iesāktie darbi turpinās, jauni uzsākti un tiek plānoti,” saka Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Šogad infrastruktūras uzlabošanai darbi notiek visos trijos novada – Straupes, Stalbes un Raiskuma – pagastos.

Straupes pagasta Plācī, blakus doktorātam, kur vēl nesen atradās pussabrukusi saimniecības ēka, tagad uzcelta jauna. Tā iekļaujas ainavā. “Doktorātam apkure bija pagrabā. Tagad ar granulām kurināmais katls atrodas saim­niecības ēkā,” stāsta novada vadītājs. Sakārtota arī gadiem nekoptā Braslas krastmala. Līdz ar jaunas katlumājas ierīkošanu Plācī un pērn izveidoto, ikdienā nav nepieciešami kurinātāji, katlumāju darbību pagastā uzrauga viens darbinieks.

Straupieši turpmāk varēs sportot atjaunotā stadionā. Straupes pamatskolas sporta laukums būvēts 20.gadsimta 60.gados, un to mācību stundu laikā joprojām izmantoja pamatskolas un bērnudārza audzēkņi, bet vakaros jaunieši un seniori aktīvai atpūtai vai treniņiem. Tā kā laukuma segums savu laiku bija nokalpojis, piesaistot “Leader” programmas finansējumu un ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek izbūvēts skrejceļš un tāllēkšanas sektors ar tenisīta segumu, kā arī sakārtota ūdens atvades sistēma, lai ūdens nekrātos laukumā, bet tiktu novadīts nogāzē. Projekta kopējās izmaksas ir 39 427 eiro.

Katru gadu kādā novada kapsētā tiek veikti lielāki darbi. Šopavasar tie notiek Raiskuma kapsētā. “Kapličai ir jauns jumts, atjauno fasādi, izdrupušo ķieģeļu vietā tiek iemūrēti jauni. Kapličas torņa daļa ir no koka, arī šī fasādes daļa tiek atjaunota – koka daļas attīrītas un pārkrāsotas. Atjaunos arī kapličas koka krustu,” pastāsta H.Vents. Līdztekus meistari atjauno arī mūra sētas fragmentus, kapsētas ieejas ķieģeļu vārtu stabus un mūri. Raiskumietis, metālmākslinieks Jānis Martinsons gatavo jaunu metāla uzrakstu pie kapličas, kā arī metāla kalumu sētiņas un vārtus. Iesāktos darbus plānots pabeigt līdz vasarai. Var vien piebilst, ka Raiskuma kapu kapliča celta ap 1880. gadu.

Plācī blakus pagastmājai jau vairākus gadus stāv neapsaimniekota kādreizējā sagādes punkta ēka. “Jumts tek un bojā ēku, jānomaina arī vairākas sijas. Nedrīkstam ļaut tai vienkārši sabrukt,” vērtē novada vadītājs un piebilst, ka remontam paredzēts 21 tūkstotis eiro.
Rozulas tautas nama mazajā zālē, kas daudzus gadus nav lietderīgi izmantota, tiks iekārtota jauniešu radošā telpa. Piesaistīts “Lea­der” finansējums, kopā tiks ieguldīti ap 20 tūkstoši eiro.

“Raiskumā, Auciemā, bērnudārzs attīstās, pašvaldībai jāsakārto gan ēka, telpas, gan arī jārada bērniem piemērota vide. Rotaļu laukums pabeigts, tagad labiekārtos apkārtni, sakārtos apgaismojumu. Apgaismotas būs taciņas, rotaļu laukums, hokeja laukums turpat blakus, kā arī stāvlaukums,” stāsta pašvaldības vadītājs.

Līdztekus teritoriju labiekārtošanai visā novadā tiek arī uzstādītas novērošanas kameras, lai tā nodrošinātos pret vandaļiem.
Pārgaujas novada administratīvās ēkas jumts jau ilgāku laiku radījis problēmas. Telpas izremontētas, nedrīkst atlikt jumta nomaiņu. Darbi lēsti ap 54,8 tūkstoši eiro.

“Labiekārtošana nelielos apjomos notiek katru gadu. Tāpat arī remonti pašvaldības īpašumos. Pašvaldībai ir daudz īpašumu, kas jāsakārto. Šogad budžetā paredzēti 400 000 eiro, lai sakārtotu paš­valdības nekustamo īpašumu piederības dokumentus un ierakstītu Zemesgrāmatā,” pastāsta H.Vents un piebilst, ka tāpat kā citus gadus novada ceļi tiek uzturēti un, cik var finansiāli atļauties, arī atjaunoti.

Pārgaujas novada vadītājs Hardijs Vents uzsver, ka valstī noteiktais ārkārtējais stāvoklis nebremzē ikdienas darbus, tikai sarežģīti plānot pat pāris mēnešu uz priekšu.