Ziņas

Sabiedrība

Darba devējs būs lēmējs

“90 latu lielu pamatalgu, kuru nākamajā gadā plānots paaugstināt līdz 100 latiem, un pusi no summas darba vadītājam. ESF apmaksā arī darba devēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par katru bezdarbnieku un viņa prakses vadītāju,” tā Inta Atslēga. NVA speciālisti skaidroja, ka iespējas izdevīgi ir izmantot arī bezdarbniekiem, jo rodas viena no darba tirgus pamatprasībām- iepriekšējā pieredze, kā arī prakses vietā laiku var izmantot lietderīgi un triju mēnešu laikā apgūt vairākas praktiskas, radnieciskas iemaņas.