Ziņas

Sabiedrība

Darba devēji var atrast vajadzīgos speciālistus, nodarbinot jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību un saņemot NVA finansiālu atbalstu

Ilustratīvs attēlsFoto: Marta Martinsone - Kaša


PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS 
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju nodarbināt NVA reģistrētos jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību, iesaistoties Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” un saņemot finansiālu atbalstu. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas. Jaunieti ar profesionālo vai augstāko izglītību nevar nodarbināt nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos.

ES fondu projekta “Jauniešu garantijas” vadītāja Laima Mirzojeva: “Šobrīd liels pieprasījums darba tirgū ir pēc tādiem augstas kvalifikācijas speciālistiem kā, piemēram, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators, sistēmanalītiķis, juriskonsults, ekonomists, tirdzniecības aģents, projektu vadītājs, sociālais darbinieks un citas. Savukārt NVA uzskaitē ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo augstāko vai profesionālo izglītību, kuri varētu strādāt darba devēju pieprasītajās profesijās, taču viņi vēl nav ieguvuši darba pieredzi. Pasākums “Pirmā darba pieredze jaunietim” piedāvā iespēju darba devējiem ar NVA atbalstu piesaistīt uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, nodarbinot jaunos speciālistus pirmās darba pieredzes iegūšanai. NVA darbinieki palīdzēs darba devējiem izvēlēties viņu darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus. NVA reģistrēto jauniešu vidū ir programmētāji, komercdarbības speciālisti, juristi, juriskonsulti, jurista palīgi, loģistikas speciālisti, finansisti, skolotāji, projektu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālisti un daudzu citu kvalifikāciju ieguvēji. Pasākuma īstenošanas laikā darba devēji varēs praktiskajā darbā iepazīt jauna speciālista profesionālās spējas un sagatavot viņu darbam savā uzņēmumā. Daudzi jaunieši, kas piedalījās pirmās darba pieredzes iegūšanas pasākumā, vēlāk turpināja darbu uzņēmumos, kļūstot par labiem un perspektīviem darbiniekiem. 90% jauniešu pēc pasākuma “Pirmā darba pieredze jaunietim” pabeigšanas iekārtojas pastāvīgā darbā.”

Pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt sešus mēnešus.

NVA ik mēnesi darba devējam maksā dotāciju 200 eiro apmērā nodarbinātā jaunieša algai (jaunietim ar invaliditāti – 300 eiro). Darba devējam ir jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, – līdz 711 eiro.

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1. solis: Jāizdrukā pieteikuma forma NVA mājaslapā sadaļā ”Darba devējiem”.

2. solis: Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

3. solis: Līdz 2018. gada 19. februārim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumu “Pirmā darba pieredze jaunietim” izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem”.