Ziņas

Sabiedrība

Dara paši, un pašvaldība palīdz

Līvos sporto daudzi. Pēteris Rodins stāsta, ka Līvos netrūkst cilvēku, kuri spēlē volejbolu, futbolu vai aizraujas ar riteņbraukšanu. Pats viņš regulāri organizē airsofta sacensības.Foto: Māris Buholcs

Amatas novada Drabešu pagasta Līvu ciemata ļaudis teic, ka Līvos dzīve ir jauka un tam esot dažādi iemesli. Viens no tiem – ciemata tuvums Cēsīm. Tieši tādēļ te dzīvo daudzi, kuri strādā pilsētā. Vietējie arī min, ka Līvi ir kluss ciemats, kur ikdienā neieklīst garāmbraucēji, jo ceļš vienkārši tālāk neved.

Pēteris Rodins dzīvo Līvos un bilst, ka ar brāļiem bija viens no tiem, kuri jau pirms daudziem gadiem iekārtoja ciematā volejbola laukumu. Paši gāja uz mežu pēc kokiem un visu darīja.

“Tagad Līvos ar pašvaldības palīdzību iekārtoti divi krietni modernāki volejbola laukumi, turklāt atvestas arī smiltis, kuru mums nebija. Priecājos, ka ir vietējais aktīvists, kurš jauniešus mudina spēlēt volejbolu, viņi pat rīko turnīrus,” stāsta Pēteris, sakot, ka vietējā ciemata ļaudis nav ar sportu uz jūs.

“Daudzi braukā ar velosipēdiem. Kāds tēvs pats uztaisīja un puikām uzstādīja basketbola grozu. Jāteic, ka tiek domāts par jauniešiem un to, lai viņi neklīstu bezmērķīgi pa ielām,” bilst Pēteris.

Viņš atklāj, ka pats aizrāvies ar airsoftu, un turpat Līvos kādā tukšā govju fermā iekārtojuši spēļu vietu, kur reizi mēnesī tiek organizētas sacensības.

“Komandas ierodas ne tikai no Cēsīm un Valmieras, bet arī no Rīgas, Liepājas un citām Latvijas pilsētām. Man pašam ļoti patīk airsofts, un pieļauju, ka tas tādēļ, ka mani aizrauj arī militārās lietas. Prieks, ka netrūkst arī citu spēlētāju, kuri regulāri brauc uz Līviem,” saka Pēteris.

Stāstot par ciemata iedzīvotājiem, Pēteris norāda, ka ikdienā jaunieši studē Rīgā vai strādā kaut kur pilsētās. Līdz ar to ikdienā Līvos vairāk ir skolas vecuma bērnu, kam gan Līvos īsti neesot, ko darīt. Pēteris iesaka kaut ko iekārtot šī vecuma bērniem.

“Esam domājuši par tādu kā multifunkcionālu laukumu, kurā varētu spēlēt futbolu, florbolu, bet ziemā uzliet ledu un spēlēt hokeju. Taču saprotam, ka paši īsti to nevaram izdarīt un arī no pašvaldības nevar prasīt neizmērojami daudz. Nevar noliegt, ka pēdējo gadu laikā Līvu ciemats ir attīstījies un pašvaldība domā par infrastruktūras uzlabošanu,” stāsta Pēteris un uzskaita paveiktās lietas: sakārtoti ūdenssaimniecības jautājumi, ievilkts apgaismojums, trotuāri noasfaltēti, autobusa pieturvietas ierīkotas, kā arī paši cilvēki daudz darījuši, lai sakoptu Līvu apkārtni.

“Es teiktu, ka Līvu ciemata ļaudis ir čakli. Paši organizējam talkas. Ir cilvēki, kuri pļauj zāli, uzstāda puķu kastes. Droši var sacīt, ka ar pašvaldības atbalstu un pašu līdzdarbošanos Līvos ir daudz kas paveikts,” vērtē Pēteris un turpina: “Līvos visi dzīvo draudzīgi, jo viens otru pazīstam. Te neieklīst garāmbraucēji. Jāatzīst, ka Līvi ir laba vieta dzīvošanai.”