Ziņas

Sabiedrība

Dabas liegumam “Dūņezers” Limbažu novadā izstrādās dabas aizsardzības plānu

Dabas liegumam “Dūņezers” Limbažu novadā izstrādās dabas aizsardzības plānu 2019. līdz 2031.gadam, liecina publikācija “Latvijas Vēstnesī”.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Informatīvā sanāksme par aizsardzības plāna izstrādi notiks 20.februārī plkst.17 Limbažu novada domē.

Sanāksmē var piedalīties iedzīvotāji, zemju īpašnieki, komersanti un citi interesenti. Tās laikā tiks pārspriesti priekšlikumi un ieceres attiecībā uz dabas lieguma apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodam līdz 2031.gadam. Tāpat sanākušie aicināti savlaicīgi paust viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Priekšlikumus un viedokli var izteikt arī rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti” vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai, e-pasta adrese: “liga@enviro.lv”, līdz 13.martam.