Ziņas

Sabiedrība

“Covid-19” testēšana skolās

VISS SAGATAVOTS. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas dežurante Līga Ozoliņa sagaida ikvienu vecāku, kas atnācis pēc bērnam sagatavotā “Covid-19” testa.Foto: Iveta Rozentāle

Vēl šodien (25.08.2021.) Cēsu skolās vecāki var saņemt siekalu testu komplektu bērniem, jau rīt analīzēm paredzētie siekalu paraugi jānogādā atpakaļ skolā, lai mācību iestādes tos tālāk nodotu laboratorijām. Analīzes tiek veiktas, lai, uzsākot mācības klātienē, skolā būtu epidemioloģiski droša vide.

Tik apjomīga pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu testēšana Cēsu novadā un visā Latvijā notiek pirmo reizi. Lai izvairītos no nekontrolētas “Covid-19” izplatības, pašreiz zināms, ka testēšanu regulāri veiks mācību gada laikā. Cēsu novada mācību iestāžu siekalu paraugus pārbaudīs “BIOR” laboratorija. Testēšana nav jāveic skolēniem, kuriem ir derīgs “Covid-19” vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts.

Cēsu 2. pamatskolā no pirmās līdz devītajai klasei jaunajā mācību gadā izglītosies 420 skolēni, 18 klases, kā arī viena klase, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Skolas direktore Ija Brammane teic: “Mēs testu komplektiņu dodam uz mājām, pēc tiem nāk audzēkņu vecāki, medmāsa katru aicina parakstīties par saņemšanu. Ceturtdien katru sagaidīs, paņems skolēna siekalu paraugu, cilvēks, kas to atnesīs, parakstīsies, tālāk noteiktā laikā sūtīs uz laboratoriju. Testēšanas apjoms ir liels, bet, dalot atbildību ar vecākiem, to paveikt noteikti ir vieglāk un vienkāršāk. Ļoti uzticamies vecākiem, zinām, ka viņi mums būs liels palīgs, lai testēšanu veiktu veiksmīgi. Skolēnu vecāki ir gatavi uzņemties šo atbildību, jo arī viņi ir ieinteresēti, lai mācību process pēc iespējas notiktu klātienē.” Tes­tēšana tiks veikta arī bērniem ar īpašām vajadzībām, vecāki mierīgā atmosfērā atbilstoši bērna ritmam atrod piemērotāko brīdi, lai testu varētu veikt.

Direktore teic, ka vecākiem ir jautājumi par siekalu paraugu savākšanu, bet tie ir vairāk precizējoši, vēloties pārliecināties, ka visu    pareizi sapratuši. I.Bram­ma­ne: “Man ir prieks, ka vecāki uzdod jautājumus, saprotam, par ko viņi domā. Šo divu nedēļu laikā vecākiem ir nostiprinājies kontakts ar bērnu klašu audzinātājiem. Un, jo pozitīvāka un elastīgāka būs sadarbība, jo līganāks un vieglāks būs klātienes mācību process skolēniem.”

Testēšanas rezultātus katrs vecāks saņems savā e-pastā. I. Brammane vērtē: “Svarīga būs informācijas apmaiņa. Viens no klātienes mācību procesa pamatprincipiem ir informēšana,    informācijas nodošana laikus. Lai arī skolas saņems ziņas par testiem, kuriem ir pozitīvi rezultāti, svarīgi, lai arī vecāki informē skolu, ja viņu bērnam testēšana uzrāda inficēšanos ar kovidu. Ja mācību laikā būs kāds pozitīvs “Covid-19” gadījums, katru gadījumu izvērtēsim atsevišķi un pieņemsim lēmumu, vai karantīnā dodas viena klase vai vairākas, skatoties, kam ir šis pozitīvais testa rezultāts.”

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktore Ravita Blaževica apstiprina, ka testu izdalīšanas process aizrit raiti: “Viss ir kārtībā. Arī mēs sadarbojamies ar “BIOR” laboratoriju, šī sadarbība mums bija jau pagājušajā mācību gadā. “BIOR” loģistika ir ļoti uzteicama, viss notiek ātri, kvalitatīvi. Gan mēs, gan skolēnu vecāki saprot to lielo apjomu, kas ir jātestē, esam gatavi, ka sākotnēji var būt kāda aizķeršanās. Bet process notiek, pagaidām nekādu problēmu nav; testus esam saņēmuši, vecākiem, kuriem ir mazi bērni, ļoti rūpīgi sagatavojām skaidru informāciju, tāpat vecākiem bija iespēja noskatīties arī laboratorijas sagatavoto video, lai uzskatāmi nodemonstrētu, kā paņemams paraugs testēšanai. Ceram, ka ar septembri viss ieiesies. Mēs respektējam, ka mums tas ir jādara, un pret to izturamies nopietni.”

Jaunpiebalgas vidusskolā ir 270 audzēkņi, nepieciešamais siekalu testiem ir sagatavots visiem no pirmās līdz divpadsmitajai klasei, bet ar laiku šo komplektiņu siekalu paraugu savākšanai varētu būt nepieciešams mazāk, jo zināms, ka gan vairāki pamatskolēni, gan arī vidusskolēni ir vakcinējušies. Jaunpiebalgas vidusskolā paraugu savākšana testēšanai notiks piektdien. Skolas direktors Arnis Ratiņš skaidro: “Gan šonedēļ, gan arī sākoties mācību gadam testēšanai vajadzīgos siekalu paraugus visi nodos skolā, tas notiks katru piektdienas rītu no pulksten astoņiem līdz deviņiem trīsdesmit, jo desmitos laboratorija tos vedīs testēšanai. Arī pirms mācību gada esam aicinājuši skolēnus uz skolu noteiktās zonās – gan atsevišķās telpās, gan ārā -, kamēr vēl ir piemēroti laikapstākļi. Pēc saņemtās informācijas vecāki nekādus iebildumus nav izteikuši, kā arī nav teikuši, ka nelaidīs bērnu uz siekalu paraugu nodošanu. Cilvēki izprot, ka tas nepieciešams, lai mācības varētu notikt klātienē.”

Skolās, kurās ir liels audzēkņu skaits, siekalu paraugu savākšana ir izaicinājums. Arī Jaunpiebalgas vidusskolas direktors norāda, ka skola nesaņem sakārtotus komplektus, testēšanas paraugi precīzi    jāsašķiro, jāsadala komplektos katrai klasei, katram bērnam. Tam būtībā vajadzētu papildu darbiniekus. Arnis Ratiņš vērtē: “Arī mācību iestāžu vadītājiem ir uzlikts ļoti liels slogs un atbildība, mums nepārtraukti ir jāmonitorē kovida situācija, ir noteikumi, kas jāievēro, bet ne vienmēr ir saprotams, kā to reāli dzīvē izpildīt. Jau pirms jaunā mācību gada darba apjoms ir ievērojams. Šis mācību gads būs izaicinājumu pilns.”

Pārbaudes uz “Covid-19” jāveic arī izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši “Covid-19”. Tās notiek ar siekalu paraugiem, nepieciešamības gadījumā būs iespējams izmantot arī paraugus no rīkles un aizdegunes. Ja nebūs iespējams veikt nevienu no testa veidiem, tiks meklēti individuāli risinājumi.