Ziņas

Sabiedrība

Cīruļkalnā skatu tornis un zaļā klase

Nākotnē. Līdzās “Žagarkalna” administratīvajai ēkai taps skatu tornis, no kura varēs nokļūt zaļajā klasē.

Cēsu un Rūjienas pašvaldības iesaistījušās Latvijas – Krievijas partnerattiecību programmā, kas paredz sadarbību izglītības jomā ar divām pašvaldībām – viena Pleskavas apgabalā, otra Sanktpēterburgas apgabalā. Cēsu projekta kopējās izmaksas ir 160 100 eiro, no kurām 90% sedz ES fondi un Cēsu domes līdzfinansējums ir 16 000 eiro.

Katrā pašvaldībā pacelsies skatu tornis, saukts par zaļo torni, kā arī tiks aprīkots ar jaudīgu teleskopu. Rūjienā šo funkciju pildīs t.s. Zaļais paviljons. Program­ma paredz, ka skolēnu klases apmeklēs torņus, lai ar teleskopu pētītu dabu, bet torņa pakājē, sapulcējoties zaļajā klasē, analizētu un salīdzinātu no Latvijā un Krievijā zaļajiem torņiem iegūtos datus.

Inta Ādamsone, Cēsu novada domē atbildīgā par starptautiskā projekta virzību, “Druvai” pastāstīja, ka skatu torņa celšanai izraudzītā vieta ir Cīruļkalna virsotnē. “Druva” jautāja Cēsu novada domes deputātiem Jurim Žagaram un Mārtiņam Malceniekam, kuri piedalījās Zaļā torņa vietas ieraudzīšanā un par atbilstošāko Cī­rulīšos atzina Cīruļkalna virsotni līdzās “Žagarkalna” administratīvajai ēkai. Slēpošanai piemērotās nogāzes “Žagarkalns” nomā no pašvaldības, bet zemes gabaliņš, uz kura cels skatu torni un namu, kurā tiks iekārtota zaļā klase, ir privātīpašums. Cēsu novada paš­valdība ar īpašnieku SIA “Ža­garkalns” slēgusi vienošanos par zemes, 218 kvadrātmetriem, uz kuras pacelsies tornis, nomu. Līgums noslēgts uz 30 gadiem ar apbūves tiesībām. Maksa simboliska – aptuveni 20 eiro mēnesī jeb 250 eiro gadā.

Cēsu domes deputāti Juris Ža­gars un Mārtiņš Malcenieks izraudzīto vietu pamato ar Gaujas senlejas ainavu, kāda pavērsies uz visām pusēm. Izvēle izdarīta, analizējot dronu lidojumos iegūtos ainavu skatus. Cīruļkalna vir­sotne šaipus Gaujas ir augstākais punkts. Reizē arī noskaidrojām, ka šajā vietā no 20 metru augstā skatu torņa ir vislabākā apkārtnes pārskatāmība. Tas nozīmē, ka hiperaugsts tornis nav jāceļ, lai labi tālu pavērtos Gaujas senlejas ainava. Tāds arī bija projekta nosacījums . No torņa būs labi saskatāma arī Cēsu pilsēta. Visi torņi tiks saslēgti vienotā tiešsaistes sistēmā, lai katrā no tiem varētu pieslēgties citiem torņiem un skatīt ainavas apkārt Rūjienai un Pleskavai. Projekts “Zaļā klase” domāts skolēnu un ģimeņu izglītošanai, tāpēc bija uzdevums nodrošināt torņa pakājē telpu mācību darbam, lai skolēni var pieslēgties pārējiem centriem, salīdzināt to datus un lai būtu iespējams rīkot mācību stundas, seminārus u.c. uz iedzīvotāju izglītošanu vērstus iesaistes pasākumus. Starptautiskā projekta noteikumi tika izpildīti – tornis tiks celts uz pašvaldības zemes, no apmeklētājiem biļetes netiks prasītas. “Ža­garkalna” uzņēmums savā ēkā izremontēja telpu atbilstoši mācību prasībām, zaļajai klasei šo telpu īrē pašvaldība.

Domes deputāts un uzņēmuma “Žagarkalns” īpašnieks Juris Žagars “Druvai” skaidroja, ka labāk būtu, ja pati mācību klase atrastos bērnu zinātnes centrā “Zinoo”, kas tagad atvērts J. Po­ruka ielā, bet nams no dabas izpētei izraudzītās augstienes atrodas pārāk tālu. Turklāt “Zinoo” nākamā attīstības kārta – Kos­mosa centrs – jau tuvākajos gados veidosies tieši Cīrulīšos. De­putāts Mārtiņš Malcenieks skaidroja, ka pilsētas teritorijā atbilstošas augstienes meklējumos, kur būtu pieejama nepieciešamā infrastruktūra – komunikācijas un klases telpa, lai celtu skatu torni -, iesaistījies un ar dronu uzņemtajos ainavu attēlos pārliecinājies, ka Cī­ruļkalna virsotnē no torņa būs vislabākais skats uz Gaujas senleju un reizē iespēja redzēt pilsētas torņus. M. Malcenieks, būdams arī iepriekšējā sasaukuma deputāts, apliecināja, ka Cēsu dome jau labu laiku izrādījusi interesi par starpvalstu sadarbību izglītības jomā. Cēsu pašvaldības pārstāvji, kuri labi prot runāt krievu valodā, jau pirms vairākiem gadiem devušies iepazīšanās vizītēs uz Pleskavas apgabalu.

Par starptautiskā projekta līdzekļiem tiks būvēts ne tikai skatu tornis, tas arī tiks aprīkots ar augstas jutības teleskopu. Ne tikai klašu skolēniem, ikvienam interesentam tornis būs pieejams bez maksas, lai, pakāpjoties 30 metru augstumā, vērotu Cīrulīšu ainavas, kā arī ar teleskopu tuvplānā aplūkotu augus un putnus.

Inta Ādamsone: “Projekta ideja paredz, ka abu valstu zaļajos torņos skolēni strādās paralēli un dabas pētniecībā iegūto informāciju analizēs, salīdzinot laika apstākļus un augu valsti katrā vietā, kur atrodas torņi. Skolēni varēs tiešsaistē sekot video un datiem no visiem projekta torņiem un tos pētīt. Tāpat Cēsu tornis būs aprīkots ar saules paneļiem elektrības ražošanai, kuru darbībai varēs sekot līdzi gan klātienē, gan tiešsaistē.