Ziņas

Sabiedrība

Cilvēkiem ar invaliditāti iespēja mācīties

Mācību sākums. Cilvēki, kuriem ir veselības problēmas, izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas studijās, kuras finansē valsts.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem sniedz profesionālās piemērotības noteikšanas vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Pērn profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu saņēma 260 personas ar invaliditāti, no kuriem 25 cilvēki ir no Cēsu novada un tuvākās apkārtnes. Jūrmalas Profesionālajā vidusskolā un aģentūras koledžā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēma 188 personas (vidēji gadā), no kurām 20 personas ir no Cēsu novada un tuvākās apkārtnes.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Katrīna Sevruka stāsta, ka profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums ilgst līdz 10 dienām, tā mērķis ir noteikt katras personas šī brīža veselības stāvokli, motivāciju mācīties un iekļauties darba tirgū, spējas un interešu jomu: “Apkopojot iegūto informāciju, ārsts, psihologs, sociālais darbinieks, ergoterapeits, fizioterapeits, psihiatrs, karjeras konsultants un pedagogi sniedz ieteikumu personām ar invaliditāti par piemērotu izglītību vai studiju programmu Jūrmalas Profesionālajā vidusskolā vai aģentūras koledžā. Sākoties jaunam mācību gadam, visas personas, kuras ir saņēmušas profesi­onālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, tiek aicinātas uz mācībām.”

Aģentūra piedāvā pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas tādās Jūrmalas Profesionālās vidusskolas programmās kā datorsistēmu tehniķis, rūpniecības komercdarbinieks, pavārs, pavāra palīgs, konditora palīgs, elektrotehnikas montētājs, veļas mazgātājs un gludinātājs, tirdzniecības zāles darbinieks, apdrukas tehnoloģijas, palīgšuvējs, informācijas ievadīšanas operators, montāžas darbu atslēdznieks. Savukārt koledžā ir iespējams apgūt tādas profesijas kā datorsistēmu un datortīklu administrators, personāla speciālists, grāmatvedis, mārketinga un tirdzniecības speciālists, viesnīcu servisa organizators un programmētājs. “Papildu izglītības iespējām aģentūrā personām ir iespēja saņemt ēdināšanas pakalpojumu un izmitināšanu dienesta viesnīcā, izvērtējot nepieciešamību, kā arī transporta pakalpojumu no dienesta viesnīcas uz mācību vietu. Tāpat personas tiek nodrošinātas ar visiem nepieciešamajiem mācību un izdales materiāliem. Līdztekus mācību procesam izglītojamie var darboties interešu pulciņos, piemēram, dziedāt vokālajā ansamblī, uzlabot fizisko stāvokli un veiklību sporta pulciņā vai apmeklēt mūzikas klausītāju klubiņu,” stāsta K. Sevruka. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītājas vietniece arī informē, ka no 2016. gada aģentūra ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”. Tā mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā. “Projekta laikā tika izstrādātas piecas jaunas profesionālās tālākizglītības programmas: lietvedis, florists, dārzkopis, noliktavas darbinieks un galdnieka palīgs. Šobrīd pirmie izglītojamie jau apgūst programmu, kurā iegūs florista kvalifikāciju,” informē K. Sevruka.