Ziņas

Sabiedrība

Cik atkritumu izved – pilnu vai pustukšu konteineru

Novērtē. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “ZAAO” autovadītāji, kuri ar speciālajām automašīnām iztukšo pazemes konteinerus, fiksē, vai konkrētais konteiners bijis pilns vai pustukšs.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Ap sadzīves atkritumu savākšanu ik pa laikam uzvirmo kaislības, neskaidrības, patiesības meklējumi. Šoreiz par iniciatīvu, kas nāk no cēsnieces Aijas Arājas, kura neapmierināta ar atkritumu apsaimniekotāja darbu. Vēstulē viņa norāda, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO” pie daudzdzīvokļu mājām nešķiroto atkritumu konteinerus neatkarīgi no to piepildījuma pakāpes vienmēr novērtē par pilniem, taču, tā kā iedzīvotāji atkritumus šķiro, konteineri reti kad ir pilni: “Tā Cēsīs, Leona Paegles ielā 4, no deviņām izvešanas reizēm tikai divas reizes iedzīvotāji novērtēja, ka nosacīti varētu uzskatīt par pilniem visus četrus pazemes konteinerus, bet septiņas reizes – ne vairāk kā trīs.”

“ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Legzdiņa norāda, ka pazemes konteineri daudzdzīvokļu māju pagalmos netiek svērti, maksa tiek aprēķināta pēc apjoma jeb tilpuma: “Pustukšos konteinerus neuzrādām kā pilnus. Konteinerus izvedam un maksu par atkritumiem rēķinām pēc fakta, jo šoferis darba lapā fiksē arī to, vai konteiners bijis pilns vai puspilns (piemēram 2/3 pilns). Ņemot vērā, ka šobrīd pazemes konteineru skaits un izvešanas reizes katram laukumam Cēsu vecpilsētā pielāgotas to piepildījumam, reti sanāk pustukši konteineri. Ja kādā laukumā bijis pustukšs konteiners, rēķins tiek gatavots par izvesto, tātad par pusi no konteinera apjoma.”

Viņa arī norāda, ka starp “ZAAO” un dzīvojamās mājas pārvaldnieku noslēgtais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums paredz iespēju mainīt atkritumu konteineru izvešanas periodiskumu, kā arī pieprasīt vienreizēju konteinera izvešanas maiņu. Ja, piemēram, kāds konteiners plānotajā iztukšošanas dienā ir tukšs vai pustukšs, dzīvojamās mājas pārvaldnieka pilnvarotā persona ir tiesīga iepriekšējā dienā atteikt tā iztukšošanu.

“ZAAO” informējis arī A. Arāju, ka “Ievērojot to, ka šobrīd aktuālais pazemes konteineru iztukšošanas periodiskums ir saskaņots ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku SIA “CDzP”, uzņēmums “ZAAO” bez attiecīgas informācijas un rīkojuma no “CDzP” par nepieciešamību veikt izmaiņas konteineru iztukšošanas grafikā nav tiesīga pēc savas iniciatīvas mainīt konteineru iztukšošanas biežumu. Līdz ar to gadījumā, ja ir nepieciešamas izmaiņas konteineru tukšošanas periodiskumā, šis jautājums dzīvokļu īpašniekiem jārisina, sadarbojoties ar mājas pārvaldnieku.”

A. Arāja uzskata, ka namu apsaimniekotājs šo jautājumu nerisina, nekontrolē konteineru piepildījumu, tāpēc gatava nākt ar savu priekšlikumu. Iesniegumā apsaimniekotājam SIA “CDzP” viņa norāda: “Pamatojoties uz līgumā, kas noslēgts starp “ZAAO” un “CDzP”, minēto, lai nodrošinātu “uzņēmēju” ar informāciju, aicinām nozīmēt minētā kvartāla iedzīvotājas Aiju Arāju un Ainu Elperi, kas brīdinās “uzņēmēju” iepriekšējā dienā, kuri konteineri ir pilni un jāizved nākošajā dienā. Ja brīdinājuma nav, ved visus četrus konteinerus.”

Viņa arī ierosinājusi apsaimniekotājam vienu konteineru aprīkot ar atslēgu, un viņa to atslēgtu tikai tad, kad trīs pārējie konteineri būs pilni. Namu apsaimniekotāja “CDzP” māju pārvaldnieks Mārtiņš Lapsa laikrakstam apliecināja, ka vienošanās ar A. Arāju par šo pienākumu panākta, konteiners aprīkots ar slēdzeni un atslēga nodota A. Arājas rīcībā, kura no 1. aprīļa seko līdzi situācijai atkritumu konteineros: “Šis pagaidām ir vienīgais precedents, no citiem daudzdzīvokļu namu kvartāliem, kur ir pazemes konteineri, neesam pretenzijas saņēmuši.”

Viņš atzina, ka “CDzP” pārstāvji nav braukuši pārbaudīt, vai konteineri ir pilni, jo paļaujas uz atkritumu savācēju godaprātu, ka viņi piefiksē, vai tiek iztukšoti pilni vai nepilni konteineri, un maksa tiek prasīta par faktiski aizvesto. “CDzP” no “ZAAO” saņem rēķinu par konkrētajā konteineru laukumā savākto atkritumu apjomu, un maksa tiek sadalīta to māju iedzīvotājiem, kas ir šo konteineru apkalpošanas zonā.

Arī “ZAAO” apliecināja, ka minētajā konteineru laukumā L. Paegles ielā 4 šobrīd ir viens aizslēdzams konteiners un to tukšo ti­kai pēc pieteikuma. Zane Leg­zdi­ņa uzsver, ka “ZAAO” cenšas maksimāli informēt iedzīvotājus par visām aktualitātēm, bet neskaidrību gadījumā jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu iespējams uzdot uzņēmuma speciālistiem, kuri sniegs atbildes.