Ziņas

Sabiedrība

Cēsu Valsts ģimnāzijas saimē

Absolventi. Starp Cēsu Valsts ģimnāzijas viesiem, kuri ieradās uz skolas 90 gadu jubilejas salidojumu, Guntis Vasiļevskis no Rīgas un Kristīne Rebinova no Liepas bija starp tiem vairāk nekā desmit absolventiem, kuri šobrīd ieņem skolu direktoru amatus.Foto: Mairita Kaņepe

Cēsu Valsts ģimnāzijas 90 gadu svinības sestdien sākās ar skolai veltītas grāmatas atvēršanu un jaunā izdevuma dāvināšanu goda viesiem – pensionētajiem skolotājiem.

Laiks grāmatai

190 lappušu biezā grāmata “Cēsu Valsts ģimnāzijai 90” ir kārtējais pamatīgi veidotais izdevums par Cēsu skolu, kuras nodibināšanas laiks ir 1925. gads. Jaunākajā grāmatā tās sastādītāja, vēsturniece un pedagoģe Māra Baķe pieskaras informācijas avotiem, kas paver ainu pilsētas izglītības dzīvē vēl agrāk – 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.

DĀVANU GALDS. Grāmatas "Cēsu valsts ģimnāzijai 90" un suvenīri.

* DĀVANU GALDS. Grāmatas “Cēsu valsts ģimnāzijai 90” un suvenīri.

2015. gadā izdotā skolas jubilejas grāmata stāsta par skolu direktoriem – viņu personībām, attieksmi un spējām, sākot ar pirmo Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru Jāni Saujiņu un beidzot ar pēdējiem diviem direktoriem – Ivaru Zemīti un tagadējo direktori Guntu Bērziņu, viņu lēmumiem un vadības stilu.

Liela vieta jaunajā izdevumā veltīta laikmetu griežu izraisītām pārmaiņām skolas dzīvē, sākot no skolas nosaukuma maiņas, beidzot ar mācību saturu un virzību. Laikmetu grieži – tā ir varas maiņa Latvijas valstī 1940. gadā un tad pēc 50 gadiem Latvijas valsts atjaunošana. Šo laiku tuvošanos toreizējā Cēsu 1. vidusskola atzīmē ar vēsturiskās ģimnāzijas ēkas 50 gadu jubilejas svinībām 1989. gadā, ar ģimnāzijas īstenā karoga izcelšanu no aizmirstības, karoga, kas pēc Kārļa Krauzes meta darināts 1937. gadā ar moto “Visu tēvu zemei”.

Grāmata sniedz ieskatu par noieto ceļu uz Valsts ģimnāzijas statusa sasniegšanu. Laikmeta grieži valstī un izglītības darbā Cēsīs ļauj atdzimt Draudzīgā aicinājuma vārdam skolas nosaukumā. Taču pārmaiņu laiks lielo Cēsu 1. vidusskolu sašķeļ. Kopš 1990. gada vienā adresē – L.Paegles ielā 1 – ir divu skolu, patiesībā pat trīs skolu līdzās pastāvēšana – dienas vidusskola, vakara vidusskola un tolaik arī jaunizveidotā skola ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu ģimnāzijas vārdu.

90. gados pieņemto lēmumu un sabiedrības attieksmes dēļ valstī arvien vairāk pretnostatās vidusskolas un ģimnāzijas. 1996. gadā arī 1. vidusskola kļūst par pilsētas ģimnāziju, kurā bija no 1. līdz 12. klasei. Tālāk jaunākā skolas grāmata vēsta, ka, lai saglabātu ģimnāzijas statusu, bijā jāatdala pamatskolas klases. Tas notika 2001. gadā. Tad grāmatā seko teju detektīvam līdzīgs atstāsts par vēsturiskiem notikumiem Cēsu pilsētas domē. Pašvaldībai bija jāpieņem lēmums par pilsētas ģimnāzijas turpmāko statusu, kura vēlējās kļūt par Valsts ģimnāziju. Šāds lēmums, deputātiem Cēsu pilsētas domes sēdē balsojot, radītu jaunu situāciju valstī, ka nelielā pilsētā izveidojas divas ģimnāzijas. Toreizējie opozicionāri tagad atzīst, ka viņu šaubas par skolotāju izvirzīto mērķi – izveidot stipru un valstī augsti atzītu ģimnāziju – bijušas kļūdainas. Kādreizējie domes deputāti tagad augsti vērtē Cēsu Valsts ģimnāzijas sasniegumus.

Gaismas ceļš

Nodaļa “Gaismas ceļš” veltīta ģimnāzijas veikumam pēdējos piecos gados. Tur ir stāsti par izciliem sasniegumiem informātikā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un debašu turnīros, par skolā nozīmīgo radošo dzīvi mūzikā, dziesmā, dejā un dzejā, par sportošanu un ģeogrāfiju, par durvīm, kuras šis laiks jauniešiem pavēris pasaules izzināšanai un apceļošanai jau no skolas sola.

2015. gada grāmatā “Cēsu Valsts ģimnāzijai – 90” publicēti pēdējo piecu gadu absolventu saraksti. Iepriekšējos salidojumos klajā laistajās grāmatās – 2005. gadā “Soļi laikā” un “…ir tikai viena skola” 2010. gadā, publicēti skolotāju un absolventu saraksti, sākot no 1926. gada līdz grāmatas izdošanas brīdim.

Skolas jubilejas ciemiņu vidū, aicinātu uz grāmatas atvēršanu, bija ģimnāzijas šī brīža sadarbības partneri no apkārtējām skolām, Cēsīs strādājošām augstskolu filiālēm, tie ir uzņēmēji, kuri aktīvi atbalstījuši izglītības iestādes centienus, un viņu vidū šoreiz bija tieši skolas absolventi. No aptuveni simts viesiem, kas sasveicinājās ar Cēsu Valsts ģimnāzijas direktori Guntu Bērziņu un klausījās skolas grāmatas sastādītājas Māras Baķes un korektūras veicējas Mirdzas Lībietes sacītajā, bija desmit dažādu pakāpju skolu direktori un arī viens rektors, bet visu viņu izglītības ceļš sācies Cēsu 1. vidusskolā, tagadējā Cēsu Valsts ģimnāzijā. Viens no viņiem – Ivars Zemītis, 1954. gada absolvents ar Zelta medaļu – pēc vairākiem gadu desmitiem tika aicināts arī savu kādreizējo skolu vadīt. Vēl viens no viņiem – Leonīds Ribickis – tagad pilda Rīgas Tehniskās universitātes rektora amatu.

SARĪKOJUMĀ. Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi Ivars Zemītis un Diāna Siliņa.

* SARĪKOJUMĀ. Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi Ivars Zemītis un Diāna Siliņa.

Svētku koncerts

Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojuma dalībnieki bija aicināti vispirms sapulcēties Vidzemes koncertzāles Lielajā zālē, kura, protams, izrādījās par mazu, lai uzņemtu daudzos skolas absolventus. Zālē un balkonā tika aizņemtas arī stāvvietas. Skatītāju simti jau pašā sākumā vienojās kopīgi dziedātā dziesmā “Skolas gadi” ar ģimnāzijas kopkori.
Koncerts ar priekšnesumiem un īpaši veidotiem video sižetiem par skolas dzīvi pirms gadu desmitiem un šodienu apliecināja, kāda garīga spēka smelšanās vieta bijusi un ir šī skola. Ģimnāzijas deju kolektīva “Kande” mākslinieciskā vadītāja Anda Kozaka un koru vadītājas Ilgas Šķenderes aicināti, bija atsaukušies absolventi, kuri salidojuma koncertā nāca uz skatuves. Jau ar pirmajām dziesmām jauniešu koris “Tomēr” un solistu, skolas absolventu Kristapu Krafti panāca lielajā telpā noskaņu kā starp savējiem. Taču, kad “Kandes” absolventi sāka dejot tautas dejas, emocijas zālē, skatītājiem līdzi dzīvojot, sita augstu vilni jau no pirmajiem soļiem dejās “Es izjāšu prūšu zemi” un “Spēlē, spēlmani”.

Cēsu 1. vidusskolas absolvents RTU rektors Leonīds Ribickis kopā ar kolēģēm no universitātes, arī cēsniecēm apsveicēju vidū.

* Cēsu 1. vidusskolas absolvents RTU rektors Leonīds Ribickis kopā ar kolēģēm no universitātes, arī cēsniecēm apsveicēju vidū.

Auditorija uzgavilēja skolotāju ansamblim un svētku atraktīvajam diriģentam Ilmāram Siliņam baltos cimdos ar cilindru galvā. Emocijas sakoncentrējās un pieklusinājās, skatuvi ar svecēm ļaujot izgaismot svētku kliņģerim, bet augstu prātos pacēlās, apvienotajam korim dziedot Jāzepa Vītola dziesmu ar Ausekļa vārdiem “Gaismas pils”.
Koncerta režiju veidoja Inese Mičule, video veidošanā piedalījās Armands Kaņepe un Markuss Edvards Mieriņš. Redzētie vēsturiskie kadri, dzirdētās jauniešu balsis – tas viss veidoja pacilātu noskaņu. Ar tādu salidojuma dalībnieku simti plūda no pilsētas centra uz ģimnāziju. Apvienojoties ar tiem, kas jau priekšā, ģimnāzijas ēkā un visā vēsturiskajā Cēsu 1. vidusskolas ēkā ar tās trīs korpusiem, celtiem 70. gadu beigās, uz salidojumu bija sapulcējušies tūkstoši. Varenais skolas nams sestdienas naktī zumēja sarunās un pēc tam dančos līdz rītam.