Ziņas

Sabiedrība

Cēsu un Pārgaujas novados atjaunos vairākas dabas takas

Cīrulīšu dabas takās. Foto: publicitātes

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību par 423 000 eiro atjaunos vairākas dabas takas, kuru izmaksas 85% apmērā segs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 3,75% valsts budžeta dotācijas, vēsta Cēsu pašvaldības informācija. Cēsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par līdzfinansējumu projektam. Projekta vadošais partneris ir Cēsu novada pašvaldība, bet projekts tiks ieviests sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību.

Projekta ietvaros Cēsu novada pašvaldības teritorijā tiks atjaunota Cīrulīšu dabas taku infrastruktūra un papildināta ar jauniem maršrutiem Zvanu klinšu apskatei un virs Spoguļklints, izvietoti informācijas stendi, atpūtas soliņi. Cīrulīšu dabas takās tiks izveidots arī jauns veselības maršruts.

Pārgaujas novadā projekta ietvaros tiks atjaunota gājēju taka gar Sarkanajām klintīm, izvietoti informācijas stendi, atpūtas soliņi, atkritumu urnas, kā arī sakārtota piebrauktuve un stāvlaukums.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām Gaujas nacionālā parka teritorijā Cīrulīšu dabas takās un ar to saistītajā teritorijā un Sarkano klinšu dabas takās, un ar to saistītajā teritorijā, izbūvējot atbilstošu antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus.