Ziņas

Sabiedrība

Cēsu stadionā top tribīnes

Darbi rit... Cēsu stadionā sākušies būvniecības otrā posma darbi – notiek pamatu betonēšana skatītāju tribīnēm, zem kurām būs nepieciešamās palīgtelpas. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Cēsu stadionā rit ne tikai aktīva sportiskā dzīve, bet arī turpinās otrās kārtas būvniecības darbi – top tribīnes.

Sākotnēji bija cerēts būvniecības darbus sākt jau pavasarī, taču notika aizķeršanās ar iepirkuma procedūru, tādēļ celtniecība sākās vien jūlija beigās. Pašvaldība noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “RERE BŪVE 1” par tribīņu izbūvi, kopējā līguma summa ir nedaudz vairāk kā divarpus miljoni eiro. Tā kā šoreiz valsts finansējums ir vien 300 tūkstoši eiro, pārējo nepieciešamo summu Cēsu novada deputāti nolēma aizņemties Valsts kasē ar samaksas termiņu 22 gadi, pamatsummas atmaksu sākot pēc diviem gadiem.

Šobrīd būvniecības darbi rit atbilstoši paredzētajiem termiņiem, laika apstākļi tiem ļoti labvēlīgi. Novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvprojektu vadītājs Mareks Pavārs stāsta, ka patlaban tiek betonēti pamati: “Cerams, ka tos izdosies pabeigt līdz brīdim, kad iestāsies sals. Katrā ziņā prognozētais siltais rudens tam nāk tikai par labu. Ja izdosies, nebūs jāņem tehnoloģiskais pārtraukums, ziemas mēnešos varēs veikt plānotos ēkas montāžas, iekšējās un ārējās apdares darbus un būves iekārtošanu.”

Stadiona būvniecības otrajā kārtā paredzēts uzcelt tribīnes ar 526 sēdvietām, 192 stāvvietām un 65 pielāgotām vietām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem. Būvē atradīsies arī sportistu ģērbtuves, dušas, lab­ierīcības, treneru un tiesnešu kabineti, kā arī saimnieciskās telpas un noliktavas. Darbu noslēgumā būvniekam jāveic ceļa un laukumu segumu ieklāšana, teritorijas labiekārtošana, kā arī soliņu, atkritumu urnu un velo­statīvu uzstādīšana. Ja viss ritēs, kā plānots, darbiem jānoslēdzas līdz nākamā gada aprīļa sākumam.

Līdztekus šiem darbiem tiek virzīts arī jautājums par šķēpa, diska un vesera mešanas sektora izveidi Cēsu stadionā. Atgādi­nā­sim, ka, sākoties diskusijām par stadiona rekonstrukciju, vieglatlēti izteica neapmierinātību par mākslīgā zāliena izvēli, jo tas neļauj rīkot sacensības un treniņus diska, šķēpa, vesera mešanā. Pirms neilga laika rakstījām, ka tagad rasts risinājums šai problēmai, jūlijā domes sēdē deputāti atbalstīja nomas līguma slēgšanu par apbūves tiesībām ar stadionam blakus esošās zemes īpašnieku, lai šajā teritorijā ierīkotu sektoru mešanas disciplīnām. Kā zināms, šis īpašums jau atrodas iežogotajā stadiona teritorijā, tāpēc teicami izmantojams iecerei, tam piekrituši arī vieglatlētikas treneri.

M. Pavārs, jautāts par šī procesa virzību, norāda: “Kamēr nav līdz galam sakārtotas īres attiecības par šo zemes gabalu, nekas uzsākts netiks. Ceram, ka tuvākajā laikā to izdosies sakārtot un vēl šogad darbi sāksies. No tribīņu būvbedres izraktā zeme tika atstāta stadionā, lai ar to izlīdzinātu līmeni mešanas disciplīnu sektorā. Te darbi samērā vienkārši, virzība varētu būtu diezgan raita.”