Ziņas

Sabiedrība

Cēsu pilī viesojās Norvēģijas Oskarsborgas cietokšņa draugu asociācijas pārstāvji

Cēsu pils saglabāšanas fonda pārstāvji apsprieduši Cēsu pils saglabāšanas un popularizēšanas iespējas, pārņemot pieredzi no Norvēģijas Oskarsborgas cietokšņa draugu asociācijas, kas veiksmīgi darbojas jau 30 gadus.

Kā informē Cēsu novada pašvaldības projekta koordinatore Ilona Asare, Oskarsborgas cietokšņa draugu asociācijas dibinātāji Kristofers Grude un Tūre Glenne iepazīstināja ar asociācijas pieredzi darbā ar atbalstītāju piesaisti un Drobakas pilsētas iedzīvotāju ieinteresēšanu kultūrvēsturiskā mantojuma – 19.gadsimta militārā cietokšņa saglabāšanā un tālākā izmantošanā sabiedrības vēsturiskās izglītības un kultūras vajadzībām. Šobrīd Oskarsborgas cietoksnis ir viens no Norvēģijas apmeklētākajiem bijušajiem militārajiem objektiem. Ar asociācijas atbalstu cietoksnis ir izgaismots, tajā notiek regulāras talkas, kā arī regulāri tiek rīkoti kultūras pasākumi – koncerti un operas izrādes.

Tiekoties ar pašvaldības un Cēsu pils saglabāšanas fonda pārstāvjiem Kristofers Grude uzsvēra, ka Norvēģijā ļoti svarīgs ir brīvprātīgā darba princips. Drobakā, kurā ir gandrīz tikpat daudz iedzīvotāju kā Cēsīs, cilvēki labprāt velta savu brīvo laiku sabiedrisku darbu veikšanai, no apkārtnes uzkopšanas līdz finansējuma piesaistei lieliem kultūras pasākumiem. Brīvprātīgais darbs ļauj cilvēkiem būt sociāli aktīviem un uzlabot kopības garu, kas galarezultātā pozitīvi ietekmē pilsētas attīstību.

Pēc Tūres Glenne sacītā Drobakā ir aptuveni 15 tūkstoši iedzīvotāju, 400 no tiem ir Oskarsborgas cietokšņa draugu asociācijas biedri. Tie ir skolotāji, biznesa pārstāvji, ierēdņi, veikalnieki – cilvēki, kuriem interesē cietokšņa uzturēšana un attīstīšana. Šāds biedru skaits ir ļāvis izveidot plašu kontaktu tīklu, kas ievērojami uzlabo izredzes piesaistīt finansējumu asociācijas organizētajiem projektiem.

Pēc I.Asares teiktā, K. Grude un T. Glenne uzskata, ka Cēsu pilij ir nepieciešams izveidot līdzvērtīgu draugu asociāciju, piesaistot aktīvākos vietējās sabiedrības pārstāvjus, it īpaši lielāko Cēsu uzņēmumu vadītājus, kuri būtu spējīgi piesaistīt privāto sponsoru finansējumu gan pils saglabāšanai, gan inovatīvu kultūras pasākumu rīkošanā tajā. Viņuprāt, Cēsu pilij būtu jāstiprina sadarbība ar mazajiem uzņēmējiem pilsētā, jo tūristi, kuri apmeklēs pili, pēc tam iegriezīsies arī pilsētas kafejnīcās un veikalos. Rezultātā pilsdrupas kļūs tūristiem interesantākas, un tas uzlabotu pilsētas ekonomiskos rādītājus.

Norvēģijas pārstāvju vizīte Cēsīs tika organizēta projekta „Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai” ietvaros par Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir nodrošināt valsts kultūras pieminekļa – Cēsu viduslaiku pils autentisku saglabāšanu un pieejamību reģiona kultūrvides dažādošanai.

Sagatavojusi Anda Dzenža