Ziņas

Sabiedrība

Cēsu pašvaldība izsludinājusi novada kultūras projektu konkursu

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” ir izsludinājusi 2016.gada kultūras projektu konkursu Cēsu novadā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Uz finansiālu atbalstu var pretendēt projektu idejas, kas tapušas pēc radošo organizāciju iniciatīvas un kas bagātina Cēsu kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā.

Prioritāri šogad tiks atbalstīta pasākumi, kas iepazīstina auditoriju ar Cēsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, vietējām tradīcijām un personībām mūsdienīgā formātā, veicinot sabiedrības iesaisti un līdzdarbošanos Cēsu 810 gadu jubilejas gada laikā.

Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus – koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu u.c. – tās kultūras norises, kuru realizācija plānota Cēsu novadā.

Projektu konkursa nolikums pieejams interneta mājaslapas “www.cesis.lv” sadaļā “Kultūra”. Projektu pieteikumi iesniedzami “Cēsu Kultūras un tūrisma centrā” līdz šī gada 26.februārim. Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskās personas un tās fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un atbilstība noteiktajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un iesniegtās tāmes pamatotība, kā arī projektu rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai.

Cēsu novada pašvaldība kultūras projektu konkursa norisei šogad jau tradicionāli ir atvēlēti 10 000 eiro. Viena projekta atbalstam maksimāli var tikt piešķirti 700 eiro.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā laikā pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojuši amatiermākslas kolektīvi un kultūras nevalstiskās organizācijas, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.