Ziņas

Sabiedrība

Cēsu pašvaldība atvēlējusi 500 000 eiro Stacijas laukuma rekonstrukcijai

Cēsu novada pašvaldība apstiprinājusi šī gada budžetu, kurā 500 000 eiro atvēlēti Stacijas laukuma rekonstrukcijai, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Domes deputāti apstiprinājuši 20,62 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 9,6% vairāk nekā plānotais budžets pērn. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 11,325 miljoni eiro jeb par 7,7% vairāk nekā 2015.gada budžetā.

Kopbudžeta izdevumi plānoti 22,681 miljona eiro apjomā. Pašvaldības resursi prioritāri tiks ieguldīti finansējuma nodrošināšanā pašvaldības investīciju projektiem, kas iekļauj līdzfinansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem un dokumentācijas gatavošanu. Tāpat svarīgas budžeta prioritātes ir iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana, nodarbinātības un ekonomiskās aktivitātes veicināšana, dzīvojamā fonda attīstības veicināšana un Cēsu 810 gadu pasākumu nodrošināšana.

Cēsu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 46,16% – paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai plānoti 10,11 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11,76% mazāk nekā 2015.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 3,54 miljonus eiro jeb 16,19% no kopējiem izdevumiem. Šajā pozīcijā 280 000 eiro atvēlēti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai, 422 200 eiro paredzēti Vaives pagasta pašvaldības autoceļa grants seguma atjaunošanai, 403 300 eiro – Vaives pagasta meliorācijas sistēmas atjaunošanai. Tāpat 796 200 eiro paredzēti nekustamo īpašumu apsaimniekošanai.

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot pilsētas iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 3,45 miljoni eiro jeb 15,74% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 4,9% mazāk nekā 2015.gadā.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 1,837 miljoni eiro jeb 8,39% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 1,162 miljonu eiro apmērā. Vides aizsardzībai – pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas darbiem, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām, ietvju un ielu tīrāmās tehnikas uzturēšanai un atjaunošanai – 2016.gada budžetā plānoti 844 300 eiro. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 697 700 eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šogad plānots izlietot 246 300 eiro.