Ziņas

Sabiedrība

Cēsu pašvaldība aicinās iedzīvotājus uz informatīvām sanāksmēm par novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu un risinājumiem

Šodien un rīt, 20.janvārī, Cēsu novada pašvaldība aicinās iedzīvotājus uz informatīvām sanāksmēm par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam izstrādes procesu un risinājumiem, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Šodien sanāksme notiks plkst.18 Vaives pagasta pārvaldes zālē “Kaķukrogs”, savukārt rīt plkst.18 Cēsīs, Raunas ielā 4, otrā stāva zālē.

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam pašlaik ir izstrādes procesa noslēguma stadijā. Pirms teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai Cēsu novada pašvaldība vēlas iepazīstināt sabiedrību ar šī dokumenta izstrādes procesu un risinājumiem, lai iedzīvotāji gūtu pēc iespējas labāku priekšstatu par teritorijas plānojuma nozīmību un paustu priekšlikumus, kurus vēl būtu iespējams iekļaut teritorijas plānojuma risinājumos.

Teritorijas plānojums ir viens no svarīgākajiem pašvaldības dokumentiem, jo tiešā veidā var ietekmēt novada iedzīvotāju dzīves vidi un uzņēmumu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojumā nosaka plānoto pašvaldības teritorijas funkcionālo zonējumu dažādiem izmantošanas veidiem, teritorijas izmantošanas ierobežojumus, kā arī kultūrvēsturisko un dabas vērtību saglabāšanas nosacījumus.