Ziņas

Sabiedrība

Cēsu novads iepriekšējo gadu beidzis ar budžeta pārpalikumu 6,1 miljona eiro apmērā

Cēsu novada budžets pagājušajā gadā tika plānots piesardzīgi, tādēļ plānoto 17,7 miljonu vietā gūti ieņēmumi 23,7 miljoni eiro, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Kā norādījusi Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Aivija Zerne, pārpilde ieņēmumu daļā bija 34% jeb 6,1 miljons eiro. Nodokļu ieņēmumi kāpa par 5% jeb 500 000 eiro, pašvaldības iestāžu ieņēmumi pieauga par 6% jeb 82 000 eiro, savukārt transferti pieauga par 87% jeb 5,5 miljoniem eiro.

Savukārt šogad pašvaldība plāno 18,3 miljonu eiro ieņēmumus. 10,5 miljoni no tiem būs nodokļi, 6,2 miljoni tiks gūti no transfertiem, 1,5 miljoni – no pašvaldības iestāžu ieņēmumiem.

No kopējā budžeta visvairāk tiks atvēlēts izglītībai – 12,2 miljoni eiro jeb 58%, kultūrai un atpūtai – 2,3 miljoni eiro jeb 11%, ekonomiskajai darbībai – divi miljoni eiro jeb 10%, savukārt sociālajai aizsardzībai – 1,9 miljoni eiro jeb 9%.

Galvenā šī gada prioritāte pašvaldībai būs izglītības iestāžu optimizācija. Tā, piemēram, līdz 180 000 eiro paredzēti Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas apvienotās Cēsu pilsētas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana. Savukārt modernizētajā Cēsu Profesionālajā vidusskolā ieguldīs 4,1 miljonu eiro (79% ES, 19% pašvaldība, 2% valsts). Pilsētas infrastruktūras labiekārtošanai atvēlēti 700 000 eiro.

Saistībā ar minimālās algas celšanos tiks pārskatītas arī algu grupas, kas ir pietuvinātas minimālajai. Tas ir izteikti, piemēram, izglītības iestādēs. Tāpēc arī 2015.gadā pašvaldība turpinās piemaksāt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem pie zemākās mēneša darba algas likmes 50 eiro, un ar 1.martu ir plānots apmaksāt vēl papildus vienu stundu saistībā ar gatavošanos nodarbībām.

Par šī gada budžetu deputāti balsos 29.janvārī.

LETA