Ziņas

Uzņēmējdarbība

Cēsu novadā izsludināts 2017.gada kultūras projektu konkurss

Cēsu novadā izsludināts 2017.gada kultūras projektu konkurss, kura uzvarētājiem tiks piešķirts finansiāls atbalsts līdz 700 eiro kultūras projektu realizēšanai, aģentūru LETA informēja Cēsu Kultūras un Tūrisma centra pārstāve Ilona Asare.

Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus – koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu un citas kultūras norises, kuru realizācija plānota Cēsu novadā.

Prioritāri šogad tiks atbalstīti tie projektu iesniedzēju plānotie pasākumi un iniciatīvas, kas tiek veidotas kopīgā sadarbībā ar citām kultūras organizācijām vai nozarēm.

Cēsu novada pašvaldība kultūras projektu konkursa norisei atvēlējusi 10 000 eiro. Viena projekta atbalstam maksimāli var tikt piešķirti 700 eiro.

Projektu konkursa nolikums Cēsu novada mājaslapā “www.cesis”. Projektu pieteikumi iesniedzami “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” līdz šī gada 3.februārim. Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un atbilstība noteiktajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un iesniegtās tāmes pamatotība, kā arī projektu rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojuši amatiermākslas kolektīvi un kultūras nevalstiskās organizācijas, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.