Ziņas

Sabiedrība

Cēsu novada budžetā plāno ieņēmumu pieaugumu par 16%; izdevumi pārsniegs ieņēmumus

Attēlam ir tikai ilustratīva nozīmeFoto: Leta

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumi tiek plānoti 23,93 miljoni eiro, kas būtu par 16% vairāk nekā pērn, aģentūrai LETA informēja Cēsu novada domes komunikācijas speciālists Kārlis Pots.

Pašvaldības budžeta izdevumi šogad plānoti 29,31 miljons eiro.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 11,95 miljoni eiro jeb par 5,5% vairāk nekā aizvadītā gada budžetā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas veido 90,3% no kopējiem ieņēmumiem, un nekustamā īpašuma nodoklim, kas veido 8,7%.

Visvairāk līdzekļu jeb 42,72% no Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžeta tiks novirzīti izglītības finansēšanai. Kopumā izglītības darba finansēšanai plānoti 12,52 miljoni eiro, kas ir par 23,9% vairāk nekā 2016.gada budžetā. Tas saistīts ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu un nodrošinās atalgojuma pieaugumu pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.

Savukārt ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 3,94 miljonus eiro jeb 13,44% no kopējiem izdevumiem. Šajā pozīcijā 734 160 eiro atvēlēti Rīgas ielas rekonstrukcijai no Kases ielas līdz Līvu laukumam, 572 750 eiro un 511 000 eiro paredzēti attiecīgi Saulrītu ielas un Stacijas laukuma rekonstrukcijai. Ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā novirzīti 400 000 eiro, Lielās Kalēju ielas rekonstrukcijas otrajam posmam piešķirti 100 270 eiro, savukārt grants ielu divkārtu virsmas apstrādes turpināšanai paredzēti 63 340 eiro.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai pamatbudžetā plānots atvēlēt 6,93 miljonus eiro jeb 23,65% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir divas reizes vairāk nekā 2016. gadā. Lielais pieaugums skaidrojums ar Cēsu pilsētas stadiona būvniecību, kam plānots atvēlēt 3,96 miljonus eiro, tai skaitā 1,15 miljoni eiro ir valsts budžeta dotācija.

Par 650 000 eiro tiks realizēts projekts Viduslaiku pils konservācijai un Sv. Jāņa baznīcas restaurācijai. Cēsu Izstāžu nama energoefektivitātes celšanai paredzēti 144 500 eiro, bet par 192 200 eiro un 147 400 eiro novadā tiks rīkoti attiecīgi kultūras un sporta pasākumi.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 2,44 miljoni eiro jeb 8,32% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, vides aizsardzībai – 1,211 miljoni eiro, vispārējiem valdības dienestiem – 1,085 miljoni eiro, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem – 905 200 eiro, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai – 267 400 eiro.

No speciālā budžeta izdevumiem, kas plānoti 924 900 eiro, autoceļu un ielu sakārtošanai atvēlēti 625 500 eiro, bet 220 100 eiro novirzīti īpašumu sakārtošanai.