Ziņas

Sabiedrība

Cēsu monēta – skolotājiem

Aicinājumu saņem skolotāji, kuriem pienākušas nozīmīgas darba jubilejas, strādājot Cēsu vispārējās, profesionālās izglītības skolās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Pateicībā par vairākām vidzemnieku paaudzēm dotajām zināšanām un pieredzi jubilāri no pašvaldības saņēma piemiņas balvas – sudraba monētas “Cēsis – Hanzas pilsēta”. Šoruden tās saņēma vairāk nekā 20 pedagogi.

Uzrunājot pieredzējušos skolotājus, Cēsu domes priekšsēdētājs Gints Šķenders apliecināja, ka izglītība pašvaldībā ir prioritāte. Gandrīz puse no pilsētas budžeta tiek ieguldīta skolu modernizēšanā, remontējot telpas, veidojot mācību vidi, uzlabojot skolas apkārtni, papildinot materiālo bāzi. Cēsīs jau tapušas jaunas izglītības iestādes – sportošanai, top skola, tiek projektēts bērnudārzs. Priekšsēdētājs bija pārliecināts, ja valsts tikpat enerģiski atbalstītu izglītību, kā to dara pašvaldības, tad skolotājiem būtu radīti visi apstākļi jaunās paaudzes skološanai.