Ziņas

Sabiedrība

Cēsu kultūras un tūrisma centrs pieņems 8000 eiro ziedojumu no Baltijas bruņniecības apvienības

Cēsu novada dome atļāvusi aģentūrai “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu 8000 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja pašvaldības komunikācijas speciālists Aleksandrs Abramovs.

Ziedojums tiks pieņemts no Baltijas bruņniecības apvienības (Vācija) Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstādes “Vidzemes bruņniecība un Latvija” kataloga izdošanai.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Baltijas bruņniecības apvienību Vācijā un Rundāles pils muzeju jau 2015.gadā sāka īstenot projektu “Vidzemes bruņniecība un Latvija”. Projekta laikā 2015.gada maijā Cēsu Jaunajā pilī tika atklāta plaša Vidzemes bruņniecības vēsturei veltīta izstāde un 2016.gada 26.maijā organizēta starptautiska zinātniska konference. Izstādes materiālu restaurāciju atbalstīja arī Valsts kultūrkapitāla fonds.

Vidzemes bruņniecības vēsturei veltītā izstāde bija iespēja apzināt daudzveidīgo vācbaltu kultūras mantojumu, kas atrodas dažādās krātuvēs. Izstādē pirmo reizi vienkopus eksponēts nozīmīgs oriģinālo materiālu klāsts gan no Vidzemes reģiona muzeju, Latvijas Valsts arhīva un bibliotēku, kultūras un izglītības biedrību, arī baznīcu krātuvēm, Baltijas bruņniecības apvienības un privātpersonu kolekcijām Vācijā, tādējādi sekmējot dažādo kultūras iestāžu sadarbību.

Ņemot vērā izstādē apskatāmo tēmu aktualitāti un izstādes materiālu nozīmi vācbaltu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, izstādes plašā un daudzveidīgā materiāla izpēte un apkopošana saturiski bagātā izdevumā būtu paliekošs ieguldījums Vidzemes reģionālās vēstures zinātnes attīstībā. Tāpēc ir nolemts, turpinot Cēsu Vēstures un mākslas muzeja mērķtiecīgi iesākto darbu vācbaltu kultūras mantojuma pētniecībā, saglabāšanā un popularizēšanā Vidzemē, sagatavot un izdot populārzinātnisku izstādes katalogu “Vidzemes bruņniecība un Latvija”. Izstādes kataloga sagatavošanu un izdošanu finansiāli atbalsta Baltijas bruņniecības apvienība Vācijā, ziedojot kataloga izdošanai nepieciešamos līdzekļus.

Katalogs, kuru paredzēts izdot gan latviešu, gan vācu valodā, ir iespēja publiskot izstādes rezultātus plašākai sabiedrībai gan Latvijā, gan ārvalstīs, īpaši Vācijā, tādējādi sekmējot Latvijas kultūras vērtību integrēšanos Eiropā.