Ziņas

Sabiedrība

Cēsu forumam ir un būs turpinājums

Latvijas forumam, kas norisinājās 30.maijā, Cēsīs ir turpinājums. Sarežģītā situācija valstī nepārprotami liecina par to, ka daudzu jautājumu risināšanā aktīvi nāksies iesaistīties mums pašiem – iedzīvotājiem. Paļauties, ka valsts un vietējās pašvaldības spēs pietiekošā apmērā sniegt atbalstu iedzīvotājiem un spēs atrisināt ar ikdienas dzīvi saistītos uzdevumus, būtu vieglprātība, neinformētība vai gluži vienkārši – muļķība.

Šos grūtos laikus spēsim pārdzīvot tikai, būdami vienoti, gan kaimiņu, gan dažkārt arī amatbrāļu lokā, un izprotot, ka tas paveicams tikai kopdarbībā, tai skaitā – ar jaunievēlēto novada domi un masu medijiem. Ir pēdējais laiks saprast, ka krīze skars mūs visus – gan turīgos, gan nabagos, gan uzņēmējus, strādniekus, skolēnus, skolotājus, vecākus, gan arī deputātus. Ir pēdējais laiks katram no mums, pirmkārt, atbildēt, “ko es varu dot”, un tikai pēc tam jautāt, “kur un ko es saņemšu”.

Pašreizējais iedzīvotāju kūtrums liek domāt, ka krīze tā īsti vēl nav sākusies, ka šobrīd lielākā iedzīvotāju daļa vēl neaizdomājas par to, kas mūs sagaida iespējams jau rudenī. Daudzi, šķiet, modīsies tikai tad, kad viņa dzīvokļu mājai vai mikrorajonam tiks atslēgta siltumapgāde, kad trūkumcietēju bari klīdīs pa skaistajām Cēsu ielām, kad policisti nespēs pienācīgi rūpēties par mūsu drošību. Vai tiešām Jūs tas nesatrauc? Vai tiešām labāk ir sēdēt un gaidīt vēl lielākas problēmas, nekā savlaicīgi rīkoties?

Nekas neiedvesmo un nemudina uz rīcību vairāk, kā piemērs. Lai varētu spert nākamos soļus, aicinām ikvienu sūtīt vēstuli, iekļaujot

1) jautājumus, kas ir aktuāli tieši Jums un kas varētu būt aktuāli arī citiem;

2) iespējamos problēmu risinājumus;

3) savu kontaktinformāciju un apliecinājumu, ka esat gatavs iesaistīties darba grupā, lai risinātu kādu no konkrētiem jautājumiem.

Apkopojot iesūtīto informāciju, būs iespējams novērtēt, vai cēsniekiem maz ir kādas problēmas un kurus jautājumus izvēlēties kā pirmos, lai radītu paši savus veiksmes stāstus. Varbūt tas ir “bērnu pieskatīšanas jautājums vasarā”? Varbūt varam sarīkot “talku bērnu rotaļlaukumu atjaunošanai un uzlabošanai Cēsīs”? Ir atbalstāmas jebkuras aktivitātes, kas vērstas uz konstruktīvu viedokļu apmaiņu, izaugsmi, sadarbības sekmēšanu un problēmu risināšanu. Vēlāk mūsu spēkos būs risināt arvien nopietnākus jautājums.

Savtības laikmets dzen mūs strupceļā. Vispārcilvēciskās vērtības bijām lielā mērā piemirsuši. Televīzijas un interneta uzburtā neīstā pasaule mūs ir atsvešinājusi vienu no otra tik tālu, ka izjūtam iekšēju pretestību ikreiz, kad jātiekas klātienē un jautājumus jārisina kopīgi.

Sabiedrība ar savu neuzticēšanos, neaktivitāti un neuzņēmību ir saklemmējusi pati sevi. Lai no šīs situācijas izkļūtu, iespējams ar tradicionālām metodēm nebūs līdzēts. Pat šķietami vispārdrošākās idejas var izrādīties ļoti vērtīgas un kādam – iespējams daudziem, izšķirt likteni.

Sūtiet vēstuli uz cesuforums@cesis.lv ar ierosinājumiem un piedāvājumiem sniegt savu ieguldījumu. Ja jums nav pieejams internets, sekojiet turpmākai informācijai plašsaziņas līdzekļos!