Ziņas

Sabiedrība

Cēsu dome līdzfinansēs dabaszinātņu kabinetu uzlabošanu skolās

LETA

Vakar Cēsu domes priekšsēdētājs Gints Šķenders Valsts izglītības attīstības aģentūrā parakstīja vienošanās dokumentus par Cēsu domes projekta “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā” ieviešanu, aģentūru LETA informēja Cēsu domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Karlsberga. Apgūstot Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, projektā plānots uzlabot dabaszinātņu kabinetus Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu vakara vidusskolā. Projektā tiks nodrošinātas kvalitatīvas dabaszinātņu: ķīmijas, bioloģijas, fizikas, kā arī matemātikas apguves iespējas, paaugstināta vidusskolu beidzēju konkurētspēja un radīti priekšnosacījumi valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju nozarēs.

Skolās tiks renovēti dabaszinātņu kabineti, iegādātas un uzstādītas jaunas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas, katrā no skolām tiks izveidotas vietas skolēnu, skolotāju darbam ar datoru minētajos priekšmetos, nodrošināta materiāli tehniskā bāze, iegādāti mēbeļu komplekti, mācību materiāli un mācību programmatūra.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – 295 176 lati, tai skaitā ERAF finansējums – 250 899 lati jeb 85% no kopējām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 30 994 lati (10,5% no projekta attiecināmajām izmaksām) un valsts budžeta dotācija – 4,5% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 13 283 lati.