Ziņas

Sabiedrība

Cēsnieki savu pateikuši

Satiksmei Cēsīs palielinoties. Gājēju pārvietošanās pa Piebalgas ielu zem dzelzceļa tilta kļuvusi daudz nepatīkamāka, drošības sajūta mazinājusies - uz to pašvaldības speciālistiem norādījuši apkaimju iedzīvotāji, uzzinot par iespējamo risinājumu - pašvaldība rosinās valsts akciju sabiedrību "Latvijas Dzelzceļš" tam piederošajā uzbērumā izbūvēt tuneli gājējiem un velosipēdistiem.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Satiec pašvaldības pārstāvjus tajā apkaimē, kurā tu dzīvo – šāds aicinājums Cēsīs un Vaives pagastā sasniedza daļu iedzīvotāju. No vairāk nekā 18 tūkstošiem iedzīvotāju Cēsu novadā tādu netipisku iespēju – savā apkaimē vienlaicīgi satikt sešus vai septiņus pašvaldības speciālistus no atšķirīgām darbības jomām – izmantoja ne pārāk daudzi, kādi pāris simti. Speciālisti, ieradušies apkaimē lielākajā telpā – skolas, bērnudārza vai citā zālē – , uzklausīja iedzīvotāju priekšlikumus, uzzināja problēmas konkrētajā apkaimē, lai uzlabotos vieta dzīvošanai. “Cēsis – izcila vieta dzīvei,” tāds ir moto, kuru sākuši lietot vietējā mēroga politiķi, reklamējot pilsētu tiem, kuri domā šeit pārcelties uz palikšanu.

Cēsu novada pašvaldība iepriekšējos gados vairākkārt bija pulcējusi vecpilsētas iedzīvotājus, lai runātu par problēmām un neērtību tiem cēsniekiem, kuri dzīvo pilsētas centrālajā daļā. Šoreiz daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās pie ziņojumu dēļiem un reizēm arī privātmāju pastkastītēs varēja izlasīt, kur apkaimes ļaudis aicina sapulcēties. “Tev ir iespēja veidot Cēsu novadu!” tāds bija viens no aicinājuma tekstiem.

Aicinājumu par pilnu bija ņēmuši pārsvarā vecāka gadagājuma cēsnieki, Vaives pagastā vidējā paaudzē, bet Saules ielas apkaimē interesi bija izrādījuši arī daži no jaunākās paaudzes. Ie­interesēti satikt Būvvaldes, Ko­munālās, Nekustamā īpašuma nodaļas darbiniekus galvenokārt bija daudzdzīvokļu namu vecākie. Pašvaldības speciālisti izdarīja secinājumu, ka viņi ir viedokļu līderi, cilvēki, kuri apņēmīgi kalpo vietējās sabiedrības interesēs. Namu vecāko novērojumus par sabiedriskās kārtības un drošības aspektiem apkaimēs uzklausīt tika aicināti arī pašvaldības policijas darbinieki. Katra saruna apkaimēs beidzās, klausoties speciālistos, kādas problēmas nosauktas, kādi bijuši ierosinājumi pašvaldībai.

Šodien Cēsu novada domes deputāti pulcējas uz sēdi, katrs saņems apkaimju sapulcēs runātā apkopojumu, izceļot katrai vietai svarīgāko. Deputāti turpmāk nevarēs teikt, ka līdz viņiem nav nonākusi informācija par iedzīvotāju ikdienišķajām rūpēm, vai tā būtu ielu asfaltēšana un tīrīšana, apgaismojuma kvalitāte, vai kārtība pašvaldības izveidotajos stāvlaukumos.

Apkaimēs runātais ir sasniedzis deputātus, pirms novada domē tiek gatavots 2018. gada budžets. Kad tas būs gatavs, aktīvākie novada iedzīvotāji varēs pārliecināties, vai sarunāšanās ar pašvaldību būs devusi iespēju ietekmēt vides pilnveidošanu, iespēju dzīvot drošāk un patīkamāk. Var cerēt, ka budžeta izdevumu daļā jaunievēlētās domes deputāti gribēs iekļaut risinājumus tām problēmām, kuras kā svarīgas norādījuši iedzīvotāji. Kā zināms, domes sastāvs ir veidojies no dažādu partiju pārstāvjiem. Deputāti tagad, pēc vēlēšanām, neizrādīja lielu aktivitāti satikties ar cilvēkiem.

Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots pēc apkaimju tikšanās maratona, kuras organizēšanu bija uzņēmusies viņa vadītā nodaļa, lika saprast, ka daļu no runātā pašvaldība paturēs tikai zināšanai. “No 112 problēmām, ko nosauca māju vecāki, 90 ir risināmas pašiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem,” tēlaini izsacījās K. Pots, uzsverot, ka šie nami un arī zeme ap tiem ir privāta, tātad privātīpašnieku saimnieciskā zona, kā to sen jau ielāgojuši vienģimenes māju iedzīvotāji.

Gandrīz katrā apkaimē iedzīvotājiem bija virkne problēmsituāciju, uz kurām vērst pilsētplānotāju uzmanību. Arhitekts Jānis Zlaugotnis izdarīja secinājumu, ka pašvaldības nodoms izdarīt spiedienu uz “Latvijas Dzelz­ceļu”, lai L. Paegles ielas pašā sākumā, iepretī sporta kompleksam, dzelzceļa uzbērumā tiktu izbūvēts tunelis gājējiem un velo­braucējiem, ir neatliekams darbs. “Latvijas Dzelzceļš” tuvākajā laikā iecerējis pārbūvēt dzelzceļa tiltu pār Piebalgas ielu, pašvaldība, zinot, ka tās ir intereses palielināt vilcienu sastāvu ātrumu iebraukšanai Cēsīs, pieprasa drošību gājējiem. Gan Zvirbuļkalna un L.Paegles ielas apkaimes iedzīvotāji, gan iedzīvotāji no citiem kvartāliem, kuru bērni apmeklē ģimnāzijas un sporta kompleksu, iebilda pret veidu, kā pāriet dzelz­ceļam. Satiksmes palielināšanās zem dzelzceļa tilta un šaurā ietve zem tā gājējiem ikdienā liek justies nedroši un neomulīgi.

No tikšanās ar pašvaldības speciālistiem iedzīvotāji uzzināja arī par nodomu uzcelt gājējiem tiltu, kas no Zvirbuļu ielas un L.Pa­egles ielas ļautu iedzīvotājiem bez problēmām tikt pāri dzelzceļa sliedēm.