Ziņas

Sabiedrība

Cēsis – uzņēmējiem draudzīgākā pilsēta

Veiksmīga sadarbība. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Cēsu Uzņēmēju kluba prezidents Arkādijs Suškins pārrunā sadarbību, kas izpaudusies balvā pašvaldībai.Foto: Māris Buholcs

Kārtējo novērtējumu saņēmusi Cēsu novada pašvaldība. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pasākumā “Gada balva” tā atzīta par darba devējiem draudzīgāko pašvaldību. Apliecinājumu par to novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam pasniedza LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Šī ir jauna tradīcija, LDDK pērn pirmo reizi apbalvoja Latvijas labākos darba devējus, valsts un pašvaldību iestādes, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Apbalvošanas ceremonija notika Rīgā, to atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, savā runā uzsverot, ka darbs ir tā saikne, kas vieno darba devējus, darba ņēmējus un valsti: “Liela māka ir darbu darīt, bet vēl lielāka – darbu radīt. Te vajadzīgas zināšanas, uzņēmība, liela drosme un uzdrīkstēšanās.”

Šogad uz LDDK Gada balvu kandidēja vairāk nekā 230 uzņēmumu, institūciju un vadītāju. Balva pasniegta katra reģiona labākajam darba devējam. Vidzemes reģionā par tādu atzīta akciju sabiedrība “Smiltenes piens”.

LDDK “Gada balva” tiek pasniegta arī darba devējiem draudzīgākās valsts iestādes un pašvaldības nominācijās. Vispirms darba devēji iesniedza savus priekšlikumus, kuras pašvaldības pelnījušas titulu. Cēsu pašvaldību balvai izvirzīja Cēsu Uzņēmēju klubs. Ieteiktas tika daudzas pašvaldības, žūrija fināla vērtējumam izvirzīja trīs no tām – Rēzeknes pilsētu, Pļaviņu un Cēsu novadu. Tad komisija, kurā bija LDDK un tās sadarbības partneru – VID, VARAM, arodbiedrību – pārstāvji, veica galīgo izvērtējumu, nosakot uzvarētāju. Par īpašu atbalstu uzņēmējiem un efektīvu sadarbību ar reģiona darba devēju organizāciju darba devējiem draudzīgākās pašvaldības titulu saņēma Cēsu novada dome, bet atzinību par šogad aktīvi uzsāktu darbu uzņēmējdarbības veicināšanā – Pļaviņu novada pašvaldība.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, atzīstot, ka ir gandarījums par atzinību, atgādināja, ka pirms divarpus gadiem, definējot novada attīstības vīziju, noteikts, ka Cēsīm jākļūst par labāko vietu dzīvošanai Latvijā: “Tas sevī ietver arī atvērtu un draudzīgu pašvaldību. Pie tā rūpīgi strādājam, domājot, kā pašvaldībai kļūt arvien vairāk uz klientu orientētai. Atzīšu, uzstādījums nav viegls, un reizēm liekas, ka ceļš uz mērķi pazūd, un tad ir vajadzīgs stimuls, kas atkal liek atgriezties uz izvēlētā ceļa. Šī balva ir kā labs motivētājs, ka mūsu paveiktais ir pamanīts, novērtēts un mums jāturpina iet izvēlētajā virzienā.”

Cēsu Uzņēmēju kluba prezidents Arkādijs Suškins atzīst, ka balva saņemta pelnīti, jo jau kopš kluba dibināšanas ar pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums, kas arī veiksmīgi darbojas: “Sadarbība ir pozitīva, notiek dažādos līmeņos, un varam teikt, ka Cēsis ir uzņēmējiem draudzīga pašvaldība. Šāds sadarbības modelis valstī ir retās pašvaldībās, zinām, ka kolēģiem citās pilsētās sadarbība ar pašvaldību ir problemātiska. Manuprāt, mūsu modelis ir veiksmīgs, jo uzņēmēju klubs ir pašu uzņēmēju veidots, nevis pašvaldības iniciēts.”

Jāatzīmē, ka, ņemot vērā nesekmīgo dialogu ar valdību nākamā gada budžeta veidošanas procesā, LDDK “Gada balvu” darba devējiem draudzīgākajai valsts institūcijai šogad nolemts nepiešķirt. V. Gavrilovs to pamatoja ar vārdiem: “Pirmo reizi vismaz pēdējos 20 gados piedzīvojām situāciju, kad sociālie partneri vienā balsī teic, ka valdības iecerētais kurss budžeta veidošanas procesā aizvedīs mūs nepareizā, ar valsts stratēģiskajiem mērķiem nesaskaņotā virzienā, bet sociālo partneru iebildumi un konstruktīvie priekšlikumi netiek ņemti vērā. Tādēļ nepasniegtā balva šajā nominācijā paliek kā atgādinājums, ka sociālajam dialogam jābūt stipram.”