Ziņas

Sabiedrība

Cēsīs skandināvi dalīsies pieredzē par bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrācijas veicināšanu

Šodien un rīt, 28.novembrī, viesnīcā “Kolona Hotel Cēsis” notiks otrais izglītojošais seminārs ģimenes ārstiem, pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, invalīdu tiesības pārstāvošo sabiedrisko organizāciju un mediju pārstāvjiem par salutoģenēzes metodes efektivitāti bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrācijas veicināšanā, aģentūru LETA informēja projekta vadītāja Ilze Bumbiere.

Termins “salutoģenēze” raksturo veselības veicināšanas pieeju, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta faktoriem, kas raksturo cilvēka spējas, veselību un labklājību kopumā, nevis faktoriem, kas akcentē slimības un veselības zudumu. Tādējādi salutoģenēzes metodes mērķis ir darīt cilvēkus vērīgus pret sociālās un individuālās veselības un atveseļošanās avotiem un mainīt tradicionālo, patoģenētisko skatījumu uz veselību un ar to saistītajiem jautājumiem. Šī gada janvārī ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu tika uzsākta projekta “Salutoģenēze – nozīmīga sociālā atbalsta un iekļaušanās sabiedrībā metode bērniem un jauniešiem ar invaliditāti” īstenošana.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar stratēģijām un veidiem, kā speciālistiem pielietot salutoģenēzes metodi. Lekcijas par salutoģenēzes pieeju un pielietojamajām metodēm Norvēģijā sniegs pasaulē pirmais salutoģenēzes profesors Bengts Lindstroms un profesore Borguna Jiterhusa. Pienesumu dos arī vietējie lektori – arhitekts Visvaldis Sarma, psihoterapeite Gunta Andžāne un personiskās izaugsmes trenere Solvita Kronberga.

Pirms apmācības tika veikts pētījums, lai noskaidrotu, vai Latvijā vispār eksistē un dažādos līmeņos tiek pielietota salutoģenēzes metode, kāds ir viedoklis par metodes efektivitāti un vai ir atrodami kādi labas prakses piemēri saistībā ar bērnu un jauniešu ar invaliditāti veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, pateicoties dažādām atbalsta sistēmām. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar labās prakses piemēriem, kas uzskatāmi demonstrēs salutoģenētiskās pieejas efektivitāti un personisko un sabiedrības labumu no tās. Arī semināru saturs un vietas noteiktas balstoties uz pētījuma rezultātiem.

Apmācību un pētījuma rezultāti tālāk tiks izmantoti ieteikumu izstrādei valsts un pašvaldību iestādēm veselības, sociālās un citu politiku, stratēģiju un rīcības plānu maiņai, lai varētu labāk un mūsdienīgāk nodrošināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālo un cita veida integrāciju sabiedrībā.

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs” sadarbībā ar pasaulē pirmo ar Nobela prēmiju apbalvoto augstāko mācību iestādi – Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas universitātes un Sortrondelagas Universitātes koledžas Veselības veicināšanas un resursu pētniecības centru un biedrību “Kabatiņa”.

LETA