Ziņas

Uzņēmējdarbība

Cēsīs notiks seminārs par festivālu lomu vietējā kultūras mantojuma attīstībā

Šodien no plkst.11 līdz 17 Cēsu Jaunajā pilī notiks seminārs “Festivāls kā kultūras mantojuma komunikācija: Kultūras mantojuma festivālu loma vietējā un reģionālā attīstībā”, aģentūru LETA informēja Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāve Aija Melbārde.

Semināra laikā tiks runāts par to, kāda ir kultūras mantojuma festivālu ietekme uz vietējo un reģionālo attīstību, apskatīti dažādi starptautiska un nacionāla mēroga kultūrpolitikas instrumenti šīs ietekmes veicināšanai, kā arī prezentēti dažādi konkrēti festivālu piemēri.

Kultūras mantojuma festivāli var pozitīvi ietekmēt gan indivīdus un nelielas kopienas (sociālā un kultūras kapitāla pieaugums, pozitīva ietekme uz kultūras patēriņu, attīsta spēcīgākas kopienas un veido to identitāti, uzlabo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti), gan pašvaldību attīstību (ekonomiskā ietekme, darba vietu radīšana, pilsētas vai novada tēla veidošana).

Seminārs par kultūras mantojuma festivālu ietekmi un lomu vietējā un reģionālā attīstībā tiek rīkots starptautiska pētniecības projekta “Cohere” (“Kritiskais mantojums: identitātes atklāšana un reprezentācija Eiropā”), kurā Latvijas Kultūras akadēmija ir viens no 12 partneriem un kuru vada Ņūkāslas universitāte (Lielbritānija). Seminārs ir turpinājums diskusijai par kultūras mantojuma festivālu tūrisma potenciālu, kas notika 2017.gada 20.martā Edinburgā Heriota Vata universitātē.