Ziņas

Sabiedrība

Cēsīs notiek konference “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”

Lai turpinātu viedokļu apmaiņu starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu stiprināšanai ar Latviju, šodien Vidzemes koncertzālē “Cēsis” turpinās konference “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”, aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijā (KM).

Šī ir pirmā ārpus Rīgas un ar pašvaldību iesaisti organizētā konference.

“Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) vārdā vēlos paust gandarījumu par Kultūras ministrijas rīkotās konferences “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai” tradīcijas turpināšanos, kas veicina dialogu starp Latvijas valsti un tautiešiem pasaulē. Jo īpaši priecājamies, ka dialogā ir iesaistījušās pašvaldības, kas daudziem emigrējušiem tautiešiem ir tiešākais saskares punkts ar dzimto zemi. Jāatzīmē, ka Cēsis šajā jomā demonstrē priekšzīmīgu piemēru, rīkojot Vispasaules cēsnieku dienas un piedāvājot konkrētus atbalsta pasākumus reemigrējušiem novadniekiem,” stāstīja PBLA priekšsēdētājs Jānis Kukainis.

Konferencē notiek dalīšanās pieredzē un nākotnes iecerēs tādās jomās kā pašvaldību atbalsts novadniekiem, uzņēmējdarbības attīstība, mobilitāte un piederība – XXI gadsimta realitāte, aktualitātes izglītības jomā, kultūras dzīves vajadzības, Latvijas simtgade – kopības apzināšanās un iespēja sadarbībai. Konferences pirmajā dienā šie jautājumi tikuši skatīti tematiskajās darba grupās.

Savukārt šodien sesijās notiks diskusijas par darba grupu secinājumiem un priekšlikumiem. Programmā atvēlēta vieta arī diskusijām par Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta īstenoto pētījumu “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika”. Pirms gada īstenotajā aptaujā gūtie dati ļauj pilnīgāk raksturot ārpus Latvijas mītošos valstspiederīgos, iezīmēt viņu vajadzības un nodomus.

Laika gaitā ir izveidojusies saziņas sistēma ar tautiešiem, izveidoti raidījumi sabiedriskajos medijos, kā arī, domājot par cilvēkiem ārpus Latvijas, ir veidoti e-pakalpojumi – arī tā būs viena no diskusiju tēmām.

Konferencē piedalās pētnieki, diasporas un diasporas kopienu organizāciju, valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Konferenci organizē KM un Cēsu novada dome sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, PBLA un Īrijas-Latvijas Tirdzniecības kameru.