Ziņas

Sabiedrība

Cēsīs ierīkota jauna pazemes ūdeņu atradne

Pabeigta Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta ceturtās kārtas realizācija, kuras laikā ir ierīkota jauna pazemes ūdeņu atradne Gaujaslīču ielā 21, izbūvējot un aprīkojot četrus ūdens ieguves urbumus, un veikta pašteces kanalizācijas kolektora pārbūve Piebalgas ielā.

Kā aģentūru LETA informēja projekta koordinatore Aina Krastiņa, projekta mērķis ir ūdensapgādes kvalitātes un notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana, novēršot vides piesārņojuma risku.

Projekta ieguvumi – nodrošināta stabila un kvalitatīva ūdens padeve Cēsu pilsētai, samazinot riskus, kas saistīti ar esošās pazemes ūdeņu atradnes applūšanu un tā ietekmi uz dzeramā ūdens kvalitāti un ūdens padeves stabilitāti, novērsta pazemes ūdeņu piesārņojuma iespēja, novērsts neattīrītu notekūdeņu ieplūdes risks virszemes ūdeņos un to piesārņošana, līdz ar to nodrošinot virszemes ūdens objektu (Gaujas upes) ūdens kvalitātes nepasliktināšanos, kā arī par 0,1% samazināta infiltrācija.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 713 800 eiro, no tām 544 400 eiro finansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 169 400 eiro ir finansējuma saņēmēja, Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, līdzekļi.