Ziņas

Sabiedrība

Cēsīs autoriepu pārstrādes rūpnīca netiks celta bez sabiedriskās apspriešanas

Vasarā SIA “Tech Latvija” vērsusies pie Cēsu novada domes ar lūgumu piešķirt nomāšanai zemes gabalu, kur tiktu celta nolietotu autoriepu pārstrādes rūpnīca, taču rūpnīcas celtniecība bez publiskas apspriešanas nenotiks, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Uzņēmums, lai veiktu individuālu darbību, vēlas iznomāt zemes gabalu Austrumu ielā. Ņemot vērā, ka Rūpniecības ielas rajons ir piemērots rūpnieciskai uzņēmējdarbībai, tika lemts, ka pašvaldība desmit darbavietu radīšanai varētu iznomāt zemesgabalu Austrumu ielā, kur vēsturiski bija zaļo atkritumu izgāztuve.

Taču lēmums paredzēja, ka nomas līgums tiktu slēgts tikai tad, kad uzņēmums būtu saņēmis gan Vides reģionālās pārvaldes, gan Vides pārraudzības valsts biroja atzinumus, ka uzņēmējdarbība nav kaitīga iedzīvotājiem un apkārtējai videi.

Patlaban pašvaldība saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu – plānotā darbība “nav paredzēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai tai būtu nepieciešams piemērot novērtējuma procedūru”.

Taču zemes nomas fakts, kas arī vēl nav noslēgts, nenozīmē, ka jebkāda būvniecība būtu iespējama bez sabiedrības iesaistes. Kad uzņēmums vērsīsies Cēsu novada pašvaldības būvvaldē ar būvniecības ieceri, automātiski tiks noteikta sabiedriskās apspriešanas procedūra un iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar plāniem, sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu un varēs izteikt savu vērtējumu.

LETA