Ziņas

Sabiedrība

Cēsīs apvienos pilsētas pamatskolu un 2.vidusskolu

Cēsu novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu uz Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu 2.vidusskolas bāzes veidot Cēsu pilsētas vidusskolu.

Kā aģentūru LETA informēja Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pots, galvenais mērķis, īstenojot Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu 2.vidusskolas apvienošanu, ir panākt, lai no tās lielākie ieguvēji būtu tieši skolēni, norāda Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina.

Viņa atklāj, ka, sākot no nākamā gada 1.septembra, Cēsu pilsētas vidusskolā mācības noritētu tagadējās Cēsu pilsētas pamatskolas telpās. Pirms tam vairākas mācību telpas tiks izremontētas. Apvienošanas plāns pilsētas vidusskolā paredz pilnveidot dabaszinātņu cikla priekšmetu auditorijas, kurās skolēniem no 1. līdz 12.klasei mācību kabinetos ar nestandarta aprīkojumu, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, būs iespēja iegūt savām spējām un interesēm atbilstošu kvalitatīvu vidējo izglītību.

“Svarīgi piedāvāt bērniem laikmetam atbilstošu izglītību, nodrošinot modernu mācību vidi. Pilnveidojot mācību kabinetus, galvenais uzsvars tiks likts uz skolēna drošību un skolēna un skolotāja sadarbību. Kopumā skolas vide tiks tuvināta reālās dzīves videi sabiedriskās vietās,” plānus skaidroja Kokina.

Viņa arī piebilda, ka Cēsu pilsēta plāno vidusskolai būvēt arī aktu zāli, bet tai vajadzīgs ilgāks laika periods. “Protams, kopīgi domāsim arī par citām vajadzībām un tuvāko piecu gadu laikā izveidosim modernu un pieprasītu skolu, jo jaunajai skolai būs iespējams piesaistīt ne vien pašvaldības, bet arī Eiropas struktūrfondu finansējumu,” akcentē Izglītības nodaļas vadītāja.

Savukārt pašreizējā Cēsu 2.vidusskolā nākamajā rudenī tiks izvietota Cēsu Profesionālā vidusskola. Tās vajadzībām jau tagad tiek celts un 2015.gada sākumā tiks nodots jauns un moderns mācību korpuss, kas nozīmēs, ka Cēsīs būs Eiropas standartiem atbilstoša profesionālā vidusskola un jaunieši būs konkurētspējīgāki, jo būs apguvuši profesiju atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem.

LETA