Ziņas

Sabiedrība

Cerības, kuras daudzkārt attaisnotas

Pie lielās egles. Liepas kultūras namā pulcējušies biedrības "Cerību centrs" veidotāji un atbalstītāji, mammas un viņu bērni, lai atzīmētu, ka pagājuši 15 gadi, kopš biedrība dibināta. Foto: Mairita Kaņepe

Liepas kultūras nams biedrības “Cerību centrs” svētkos bija viesu piepildīts.

Pie svinību galdiem kuplā pulkā pulcējās ciemiņi, braukuši no Cēsīm un Straupes, no Rīgas un Liepājas. Bērni, sapucēti smuki kā eņģelīši, spriņģoja pa daudzajām telpām, nespēdami no prieka rimties. Svinību iemesls – biedrības dibinātā jauno māmiņu un grūtnieču atbalsta centra “Madaras” piecpadsmitgade. Svēt­ku dalībnieki- centra atbalstītāji un māmiņas, kuras nu jau dzīvo patstāvīgi, pašas uzņemas visas rūpes un izdevumus bērna audzināšanā.

“Cerību centrs” direktore Gita Bināne ritināja atmiņu pavedienu. Līdz ar stāstījumu par biedrības darbību gadu garumā notika apdāvināšana. Uzmanība tika katram, kas ar darbu, ar atbalstošu klātbūtni, morālu vai finansiālu, līdzdarbojies centra “Ma­daras” darbībā. Gitai Binānei bija sagatavots plašs pateicības rakstu klāsts un suvenīri. Tos saņēma cilvēki, kuri ziedojuši laiku un zināšanas, izrādījuši praktisku palīdzību, lai krīzes situācijā nonākušās jaunās māmiņas bez bērna tēva un bez dzimtas atbalsta varētu atgūt cieņu savās acīs, neiekristu bezcerībā bērna gaidīšanas un zīdainīša auklēšanas laikā.

Pirmā “Cerību centra” mājvieta bija Straupē. Bez ģimenes atbalsta palikušās, vientuļās jaunās sievietes, daža vēl gluži meitenīga, bērna gaidīšanas laikā “Ce­rību centrā” guva ne vien vietu dzīvošanai, bet arī pieredzējušu cilvēku morālu un biedrības finansiālu atbalstu. Nu jau ilgāku laiku atbalsta centrs “Madaras” darbojas Liepā.

Pie svētku egles pirmie pateicību saņēma Liepas ciema ļaudis. Vietējie ne reizi vien iesaistījušies “Cerību centra” humānajā darbībā. Par ziedoto laiku un zināšanām pateicību saņēma ārstes Aija Smeķe Liepā, Ilze Kornete Cēsīs; par juridisko jautājumu risināšanu Linda Petraviča Liepā un Iveta Zelča Cēsīs; par praktisku rīcību Liepā pareizticīgo draudzes mācītāja ģimene, Liepā metodistu draudze un Cēsīs metodistu draudze, Rīgas pirmā metodistu draudze, kura ar “Cerību centru” sadarbojusies visus piecpadsmit gadus, nemitīgi turējusi rūpi par humāni iecerēto darbību. “Cerību centrs” no metodistu draudzēm Latvijā un ārzemēs ne reizi vien saņēmis tik vajadzīgo palīdzību, lai varētu uzņemt savā paspārnē bez ģimenes palikušas sievietes bērniņa gaidību laikā.

Gulbenes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki bija braukuši uz Liepu, lai Gitai Binānei un viņas domubiedriem pateiktos par misiju, kas nav pārtrūkusi 15 gadus. Jaunajām sievietēm bērna gaidībās vai arī ar jaundzimušo atrodas vieta, kur ne tikai jumts virs galvas. “Cerību centrā” gados jaunās sievietes apguvušas sociālās prasmes, kas nav dotas pašu ģimenēs, viena no galvenajām – jaundzimušā aprūpes apgūšana.
Vēl nepilngadīgās, bet ar bērnu uz rokām jaunās māmiņas “Cerību centrā” rod arī aukles, lai varētu atstāt zīdainīti gādīgās rokās tajās stundās, kad apmeklē mācības skolā. Pirms­skola un pamatskola Liepā, vidusskola Cēsīs aizvadītajos gados bijušas drošas partneres biedrības “Cerību centrs” mērķu īstenošanā.

Jauno māmiņu un grūtnieču atbalsta vieta Liepā turpinās strādāt. Par to svētkos pārliecinājās tagadējās un kādreiz te pabijušās jaunās mātes un auklītes, kas savulaik te strādājušas. Viņu lolotie mazulīši paaugušies, pie eglītes uzstājās ar priekšnesumiem. Uz skatuves ar solo dejas priekšnesumu iznāca arī pusaugu meitene. Sievietes, kas kādreiz “Cerību centrā” par zīdainīti un viņas māti gādājušas, jutās pacilātas par meitēna drošo un pārliecinošo priekšnesumu kuplā svētku viesu pulka priekšā.

Biedrības “Cerību centrs” vadītāja Gita Bināne pirms vairākiem gadiem Ziemassvētkos kļuva zināma plašai sabiedrībai. Par darbu, kas ieguldīts, sarūpējot paspārni vientuļajām jaunajām meitenēm bērna gaidībās un atbalstu zīdaiņa kopšanā, G. Bināne ieguva pagodinošu titulu “Latvijas lepnums”. “Cerību centra” 15. gadskārta vēstīja, ka misija, kas veikta, vēl nebeigsies. Ne katrā pašvaldībā sociālie dienesti uzņemas vai spēj atrisināt krīzes situācijā nonākušu jaunu, vientuļu meiteņu tik problemātisku situāciju, lai topošā māte nepieņemtu lēmumu atteikties no grūtniecības.