Ziņas

Sports

Čempionāts beidzies

Medaļnieki. Čempionātā atlētiskajā vingrošanā labākie sezonas kopvērtējumā saņēmuši godalgas, viņu vidū daudzi Pārgaujas, Amatas un Cēsu novada pārstāvji.

Ar tradicionālajām sacensībām “Vecgada kauss svara stieņa spiešanā guļus” Auciema tautas namā beidzās trešais čempionāts atlētiskajā vingrošanā.

Sacensību rīkotājs Haralds Bruņinieks informē, ka pēdējā pos­mā dalībnieki rādīja savu varēšanu svara stieņa spiešanā guļus četros piegājienos ar 12, 10, 8, un 6 reižu atkārtojumiem. Kā allaž labu sniegumu rādīja mūsu puses atlēti, plūcot laurus gan šajā posmā, gan čempionāta kopvērtējumā savās grupās.

Pusaudžu kategorijā posmā uzvarēja Jānis Mališevskis (Amatas novads), kuram 3.vieta kopvērtējumā. Jauniešu kategorijā 1.vietā Jānis Viktorovs (Amatas novads; kopvērtējumā 3.vieta), 2. – Ed­gars Stepanovs (Amatas novads). Čempionāta kopvērtējumā šajā grupā uzvaru izcīnīja posmā nestartējušais Dāvis Lūks (Cēsu novads).

Junioru kategorijā gan posmā, gan kopvērtējumā uzvarēja Egīls Lobuzovs (Pārgaujas novads).

Vīriešu kategorijā posmā neviens no mūsu puses labāko trijniekā neiekļuva, bet čempionāta kopvērtējumā 3.vietā Jurijs Ga­m­meršmits (Pārgaujas novads).

Senioru kategorijā posmā 1.vietā Ivars Oraševskis (Pārgaujas no­­vads), 2. – Valdis Mednis (Pār­gaujas novads), šāds vietu sadalījums arī kopvērtējumā.

Juniorēm gan posmā, gan kopvērtējumā uzvarēja Gita Ho­f­mane (Pārgaujas novads). Tāds pats panākums arī Margitai Zariņai (Pārgaujas novads) sieviešu kategorijā.

Senioru kategorijā sievietēm gan posmā, gan kopvērtējumā pirmās divas vietas Pār­gau­jas novada pārstāvēm Ol­gai Ora­ševs­kai un Dai­gai Hof­ma­nei.

Kā norāda sacensību rīkotājs, noslēgumā tika apbalvoti labākie pieci absolūtajā vērtējumā dāmām un kungiem. Sie­vie­šu konkurencē pir­mās četras vietas Pār­­­­­gaujas novada spor­­tistēm: M. Za­riņai, O. Ora­ševskai, G. Hof­ma­nei un D. Hofmanei.

Vīriešu kategorijā 1.vie­tā Juris Liniņš (Limbažu novads), tālāk trīs no Pārgaujas novada – E. Lo­buzovs, I. Oraševskis, J. Gam­meršmits, bet piecnieku noslēdza D. Lūks no Cēsu novada.