Ziņas

Sabiedrība

Ceļu tīrītāji gaida sniegu

Vajadzīgs darbs. Gan lielākiem, gan mazākiem ceļiem ziemā jābūt iztīrītiem. Pa visiem pārvietojas cilvēki.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Ziema sākusies, ceļu tīrītājiem darba netrūkst. Uzņēmējiem, kuri iepirkumos tikuši pie šī darba, vismaz ir iespēja strādāt un arī nopelnīt. Un nebūt nav daudz zemnieku saimniecību un SIA, kas piedāvā ceļu tīrīšanu ziemā.

Rudenī pašvaldības izsludināja iepirkumus savu ceļu tīrīšanai. Ja bija vairāki piedāvājumi, bija iespēja izvēlēties lētāko. Tā par ceļa kilometra tīrīšanu Vec­piebalgas novada Kaives pagastā pašvaldība šoziem maksās 20 eiro, bet par Dzērbenes pagasta ceļa kilometra atbrīvošanu no sniega – 14,89 eiro. “Tīrīt ceļus Kai­ves pagastā pieteicās tikai viens pretendents, tāpēc arī tāda cena. Uzņēmēji rēķina izdevumus, domā arī par tehnikas atjaunošanu un peļņu. Tie, kam ir pieredze kāda pagasta ceļu tīrīšanā, pārzina ceļus un parasti arī piedāvā zemāku cenu,” skaidro Vecpiebalgas pašvaldības izpilddirektore Lelde Burdaja.

Inešu un Vecpiebalgas pagastā kilometra tīrīšana izmaksā 19,99 eiro, Taurenes pagastā – 16 eiro. Par eiro desmitdaļām atšķiras maksa par laukumu tīrīšanu – no 0,02 eiro par kvadrātmetru Dzēr­benes pagastā līdz 0,04 Kaives pagastā. Pieņemot lēmumu par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, arī noteikts, cik liela ir maksimālā summa, ko pašvaldība var atļauties katra pagasta ceļu tīrīšanai. “Kad ceļi jātīra, to vērtē pagastu saimniecības vadītāji. Viņi apseko ceļus, dod norādījumus tīrītājiem,” saka izpilddirektore un piebilst, ka novadā sniega sega ir pietiekama, ceļi tiek regulāri tīrīti, iedzīvotāji nav sūdzējušies, ka kaut kur nevarētu izbraukt.

Jaunpiebalgas novada pašvaldība iepirkumu par sniega tīrīšanu rīko reizi divos gados. Tā tiek darīts jau ilgāku laiku. “Uzņēmē­jam, lai varētu darīt to, ko apņēmies, jāiegādājas un jāuztur tehnika, tā jāatjauno. Sniega tīrīšana nav bizness, kur skaidri zināms, ka darbs vispār būs. Aizpagāju­šajā ziemā sniega nebija, tātad nebija arī darba. Reizi divos gados vismaz uzņēmējam ir cerība, ka sniegs būs,” stāsta Jaunpie­balgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.

Jau vairākus gadus novada ceļus tīra zemnieku saimniecība “Uzvaras kalns”. “Neviens cits nav pat interesējies. Pirms vairākiem gadiem pakalpojumu piedāvāja VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs”, bet cena bija reizes divas augstāka,” saka novada vadītājs. Līgumā tiek paredzēta summa, ko pašvaldība var atļauties izlietot sniega tīrīšanai. Tā pamatota ar iepriekšējo gadu pieredzi.

“Diemžēl ļoti daudzus neinteresē ne valsts, ne pašvaldību resursi, tiklīdz uzsnieg, tiek pieprasīta ceļu tīrīšana. Ir noteikumi par valsts un pašvaldību ceļu uzturēšanu un kontroli. Reāli ceļi tiek uzturēti daudz labāk, nekā paredz noteikumi,” atzīst L. Šāvējs un atgādina, ka autobraucējiem jāatceras tik zināmais – braukšanas ātrumu izvēlas, ievērojot laika un ceļa apstākļus, braukšanas prasmes un auto tehnisko stāvokli.

Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo autoceļu mehanizēta tīrīšana no sniega paredzēta deviņos maršrutos. “Šoziem vēl paš­valdības ceļi nav tīrīti,” stāsta Komunālās saimniecības vadītājs Raiskuma pagastā Andris Eren­bots un uzsver, ka novadā sniega segas kārta vien daži centimetri. Pašvaldības sniega tīrītājs gan izbraucis nelielu maršrutu, bet pakalpojuma sniedzēji vēl darbu nav sākuši.

Pašvaldība iepirkumu sniega tīrīšanai rīko reizi divos gados. Arī A. Erenbots uzsver, ka uzņēmējs vismaz var paļauties, ka viena ziema būs ar sniegu un varēs strādāt. “Uz ceļu tīrīšanu neviens neraujas. Pirms vairākiem gadiem vienam maršrutam bija pat septiņi astoņi pretendenti. Aizpērn iepirkumā uz dažiem maršrutiem vispār neviens nepieteicās. Rīko­jām cenu aptauju, meklējām, kurš uzņemtos tīrīt,” pastāsta A.Eren­bots un uzsver, ka pēdējos gados uzņēmējiem pietiek citu darbu. Zemnieku saimniecībām sarežģījumus rada arī marķētā degviela, kuru nedrīkst izmantot, tīrot ceļus. “Uzņēmēji uzsvēruši, ka tas ir nepastāvīgs darbs. Traktoris­tam jābūt gatavam strādāt, tiklīdz jātīra, bet, kad tas būs, paredzēt nevar,” vērtē speciālists un piebilst, ka rudenī atkal būs iepirkums ceļu tīrīšanai ziemā. Tad redzēs, cik būs interesentu.

Priekuļu novada pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšanai no sniega iepirkumā parasti piesakās vairāki pretendenti. Ne visi pat tiek līdz izvērtēšanai, jo no iepirkuma tiek izslēgti, piemēram, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro. “Mums paveicies, ka tie, kuri tīra novada ceļus, ir atbildīgi, pieredzējuši un nav jāuztraucas par darbu kvalitāti,” saka pašvaldības vadītāja Elīna Stapulone un uzsver, ka uzņēmēji, kuri tīra sava pagasta ceļus, to dara atbildīgāk, to apliecina pieredze.

Par kilometru ceļa tīrīšanu paš­valdība maksā no 12 līdz 12,70 eiro. Dār­gākais piedāvājums bijis 37 eiro par ceļa kilometra tīrīšanu. Novada vadītāja atzīst, ka sezonas beigās iecerēts tikties ar uzņēmējiem, lai pārrunātu, kā labāk organizēt ceļu tīrīšanu. “Gan pašvaldība, gan uzņēmēji ir ieinteresēti sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Ir izveidojusies laba sadarbība,” vērtē E. Stapulone.

Pašvaldību pienākums ir nodrošināt savu ceļu uzturēšanu. Pieredzes dažādas, bet svarīgākais taču, lai ceļi būtu iztīrīti.