Ziņas

Sabiedrība

Ceļazīmes informācijas telpā

adiem izsludināja konkursu par modernāko skolas bibliotēku, veicinot to prestiža celšanos. Cēsu centrālā bibliotēka pirms gada sarīkoja rajona publisko bibliotēku skati, veicinot to attīstību un aicinot pašvaldības uz diskusijām. Piekto gadu ar Cēsu bērnu bibliotēkas iniciatīvu uz sarunām Cēsīs pulcējas Vidzemes bērnu un skolu bibliotēku darbinieki. “Konferencēs aicināti uzstāties speciālisti no Latvijas Nacio nālās bibliotēkas, valsts aģentūras kultūras informācijas sistēmas, augstskolu docenti. Pieredzē ar kolēģiem dalās paši bibliotekāri,” pastāstīja bērnu bibliotēkas vadītāja Inese Majore.

“Šogad izvēlējāmies tēmu “Ceļazīmes informatīvajā telpā”, lai popularizētu labākos piemērus, kā veidot elektroniskās informācijas bankas, kā apvienot tradicionālo un elektronisko informācijas vidi, kā modernās iespējas skolas bibliotēkai ļauj sadarboties ar citām. Pirms pieciem gadiem, kad ierosināju bibliotekāriem satikties un pārrunāt, kā veicināt jaunatnes pašizglītošanos, kā viņos atraisīt lasītprieku, skolu bibliotēkām bija daudz zemāks prestižs nekā tagad,” spriež I. Majore. “Daļa sabiedrības, arī pašvaldību darbinieki un politiķi neuzskatīja bibliotēku par nozīmīgu struktūrvienību jaunās paaudzes izglītošanā. Bija pat izteikumi, ka bērnu bibliotēkas var nebūt, pietiek, ka bērnu grāmatas veido daļu no publiskās bibliotēkas fonda. Situācija mainījusies, un daža skolas bibliotēka modernizējusies ātrāk nekā pagasta bibliotēka.

Konferences vairāk nekā simts dalībnieki pārstāvēja septiņus Vidzemes rajonus, katrā ir labs piemērs par veiksmīgi īstenotu projektu, kad bibliotēka saņēmusi atbalstu.