Ziņas

Sabiedrība

Ceļā uz digitālo gadsimtu

Pārmaiņu laikmets. Latvijas pirmā digitālā foruma "Datos balstīta nācija" rīkošanas iedvesmotājs bija Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš savā uzrunā dalībniekus aicināja izmantot visas digitalizācijas dotās iespējas, lai ikvienu procesu padarītu ātrāku, ērtāku, drošāku un lētāku. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” vakar norisinājās pirmais Latvijas digitālais forums “Datos balstīta nācija”. Foruma pieteikums, tajā apskatītās tēmas no pirmā acu uzmetiena liekas sarežģītas, ar ikdienu nesaistītas, taču patiesībā tā ir mūsu šodiena, kas mums jāpieņem.

Forumu atklāja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš savu uzrunu iesāka ar pārliecību, ka nākamais Latvijas gadsimts būs digitāls: “Ar šo vārdu saprotot visas plašās pārmaiņas, ko nes digitālā infrastruktūra, mobilitāte, automatizācija un mākslīgais intelekts. Mūsu šodienas uzdevums ir izveidot ceļa karti Lat­vijas valdībai un pašvaldībām nākamajā, digitālajā, gadsimtā. Jāpatur prātā, ka digitalizācija nav pašmērķis, tās uzdevums ir padarīt ikvienu procesu ātrāku, ērtāku, drošāku un lētāku.”

Forumu organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), un ministrs Kaspars Gerhards norādīja, ka forums izvirza lielas ambīcijas par Latviju kā viedo tehnoloģiju līderi pasaulē: “Vārdam “forums” ir vismaz trīs nozīmes, kas veidojušas arī digitālā foruma ideju un filozofiju. Senajā Romā forums bija vieta, kur notika tautas sapulces un tika izlemti svarīgi jautājumi. Otra nozīme – plaša, starptautiska sanāksme; trešā – sabiedriskajā dzīvē nozīmīga telpa vai ēka. Šajā digitālajā forumā apvienotas visas trīs nozīmes, arī mēs vēlamies, lai tas kļūst par vietu, kur katru gadu satiekas valsts, pašvaldības, iedzīvotāji un uzņēmēji, lai kopā veidotu redzējumu, kā mūsdienu tehnoloģijas var palīdzēt pārvaldes efektivitātei un pieejamībai, biznesa izaugsmei un iedzīvotāju dzīves kvalitātes pilnveidošanai.”

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzrunājot foruma dalībniekus, uzsvēra digitalizāciju kā iespēju attīstībai reģionos: “Tā ir laba iespēja reģi­onos visās nozarēs nodrošināt labus pakalpojumus. Tā dod ne tikai iespēju ikvienā vietā saņemt pasaules līmeņa pakalpojumus, bet arī – no jebkuras vietas strādāt uz visu pasauli.”

VARAM Valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis sarunā ar medijiem norādīja, ka uz forumu aicināti iestāžu, uzņēmumu, asociāciju vadītāji, lai kopīgi runātu par digitālās transformācijas jautājumiem: “Jā­sa­prot, ka pasaule ir kā digitālās transformācijas ātrvilciens, kas traucas uz priekšu arvien ātrāk, un Latvijai jābūt šajā ātrvilcienā, ieņemot labākās vietas.”

Foruma gaitā tika pārrunātas tēmas: “E-pārvalde un tiesiskums”, “E-bizness un drošība” un “E-sabiedrība un izglītība”. Sanākušos uzrunāja globālā uzņēmuma “Microsoft” juridiskais direktors Baltijā, Slovēnijā un Serbijā Džeks Pineda Deils. Viņš uzsvēra, ka ne visi saprot, kas ir mākslīgais intelekts, lai gan skaidrojums pavisam vienkāršs – datori saprot pasauli: “Mums jāapzinās, ka arvien vairāk mākslīgais intelekts ienāks ikdienā, tas būs visur.”

Diskusijās tika pārrunāti daudzi jautājumi, analizēta situācija valstī, meklēti nākotnes risinājumi. Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone atgādināja, ka dzīvojam brīnišķīgā laikmetā, kurā iespējas dotas ikvienam, ja vien ir pieeja modernajām tehnoloģijām un ir izpratne un zināšanas, kā to visu lietot. Viņa ielēja arī nelielu darvas karoti medus mucā: “Diemžēl esam atkarīgi no informācijas un komunikācijas jomas speciālistu profesionalitātes, spējas paredzēt nākotni, kā arī no sirdsapziņas un ētikas. Tiek piedāvāti risinājumi, kas nav labākie, ātrākie, bet dabūts pasūtījums, tāpēc to jāizpilda, lai gan varbūt pēc gada viss būs novecojis. Gribētu, lai iedzīvotos princips, ka iedzīvotājs vai uzņēmējs valsts iestādēs datus iesniedz vienreiz, tad valsts saslēdz savas sistēmas un datu bāzes. Taču ir sajūta, ka katra ministrija ir kā valsts ar savām datu bāzēm, un sadarbība nenotiek.”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Endziņš aicināja apzināties, ka ne viss, ko digitalizējam, uzreiz ir pieņemami: “Patiesībā padarīt e-veidā draņķīgu publisko pakalpojumu ir nevajadzīgi, jo rezultātā no draņķa būs izveidots e-draņķis. Svarīgi uz e-lietām skatīties kā uz jaunu biznesa pieeju konkrētā jautājuma risināšanā un uz visu paraudzīties ar klienta acīm.”

Cēsu pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Atis Egliņš – Eglītis norādīja, ka šobrīd ikdienas darbā 70 procentus darba laika aizņem vajadzīgo datu meklēšana un tikai 30 procenti atliek to analīzei: “Mans sapnis būtu, ka 70 procentus laika varētu veltīt datu analīzei. Valstī ir problēmas ar datu pieejamību, aktualitāti, nereti nākas izmantot vecus datus.”
No runātāju teiktā izkristalizējās secinājums, ka valsts institūcijas vēl nav īsti gatavas digitālajam gadsimtam, kurā viss mainās tik strauji.