Ziņas

Sabiedrība

Cāļus skaita pavasarī

Prieks. Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvu "Kande" (vadītājs Andis KozaksFoto: no albuma

Cēsu deju apriņķa virsvadītājs Māris Brasliņš ir gandarīts – skolēnu tautas deju kolektīvu atlases skatē XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 35 deju kolektīvi

Cēsīs un 19 Vecpiebalgā godam parādīja, ka ir cienīgi būt svētku dalībnieki.

Īpaša, mājīga gaisotne valdīja Vecpiebalgā, kur sabrauca dejotāji no Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadiem, arī Drustiem, Ērgļiem, pārējie dejoja “CATA” kultūras namā.

“Kolektīvi ir ļoti nopietni strādājuši. Semināros vadītāji tikās ar vairāku deju autoriem, apguva deju nianses. Prieks, ka kolektīvu, salīdzinot ar gatavošanos iepriekšējiem svētkiem, nav palicis mazāk, diemžēl dejotāju nav Mārsnēnos un Raunā, toties stabili kolektīvi ir mazajās lauku skolās. Vienā kolektīvā dejo 5. līdz 9.klašu skolēni un savā grupā parādīja labu sniegumu,” stāsta Māris Brasliņš un piebilst, ka žūrija par redzēto bijusi gandarīta. Skatē tās priekšsēdētājs bija Agris Daņiļevičs, svētku lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” mākslinieciskais vadītājs, Dace Adviljone, lielkoncerta virsvadītāja, Madlēna Bratkus, svētku mākslinieciskās padomes locekle, Indra Filipsone, svētku Goda virsvadītāja, Zigrīda Teivāne, laureātu koncerta projekta vadītāja.

“Šajos deju svētkos svarīgākais, lai bērni dejā ir bērnišķīgi, rotaļīgi. Skate ir skate, ne viens vien bija nobijies un līdz galam neizdarīja to, kas jādara. Ieguvēji bija tie kolektīvi, kuri bija atšķirīgi, prata pārsteigt. Atzinīgi vārdi izskanēja par tautastērpiem, kolektīvu kopskatu,” pastāstīja Māris Brasliņš.

Straupes pamatskolas 1. līdz 4.klašu un 3. līdz 6.klašu deju kolektīvus vada Elita Tomsone. “Dejo visa skola, kolektīvos ir dažādu vecumu bērni. Regulāri uzstājamies skolā. Mums bija lieliska iespēja pabūt festivālā “Latvju bērni danci veda”, bērni redzēja, cik daudzi dejo, ka izdodas, ka dejot ir prieks. Skolēni ar prieku nāk uz mēģinājumiem, nav tā – atkal jādejo, bet prasa – kad dejosim,” stāsta kolektīvu vadītāja un uzsver – svarīgi arī tas, ka skolā to, kuri nedejo, ir mazāk nekā dejotāju. “Mūs ļoti atbalsta skola, pašvaldība. Dejotājiem sagādāti tērpi, ja jābrauc uz kādu koncertu, ir autobuss. Atliek tikai strādāt,” saka Elita Tomsone un piebilst, ka visiem ļoti gribas tikt uz svētkiem.

Skatē laureāta statusu ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs “Kande”. “Esam ļoti, ļoti priecīgi,” saka vadītājs Andis Kozaks. Laureāta statuss garantē, ka dejotāji brauks uz svētkiem. Šo statusu var iegūt, kad saņemts žūrijas vērtējums vismaz 45 punkti. “Strādājām ļoti daudz. Repertuārs nav viegls, sarežģīti soļi, vajadzīga arī aktiermeistarība, dejā jābūt savstarpējām attiecībām, nepietiek tikai ar to, ka precīzi izdejo soļus, jāprot nest tautas tērpu. Kolektīviem latiņa ir pacelta ļoti augstu, vajadzīga pieredze, lai varētu konkurēt, ” domās dalās Andis Kozaks. “Kande”, gatavojoties svētkiem, daudz koncertējusi. Pabūts Limbažos, Rīgā, Smiltenē, vairākos kaimiņnovados.

“Kandes” dejotāji ir ne tikai priecīgi, ka brauks uz svētkiem, bet arī par lielo atbalstu, ko allaž saņem no skolas vadības un skatītājiem koncertos. “Ja nebūtu tāda atbalsta, nezinu, kā būtu. Mums būs jauni tērpi, kad nepieciešams, ir transports, lai brauktu uz koncertiem,” atzīst “Kandes” vadītājs.

Pirms iepriekšējiem skolēnu deju svētkiem “Kande” skatē ieguva pirmās pakāpes vērtējumu, taču par svētku dalībniekiem nekļuva.

25.maijā būs zināms, kuri deju kolektīvi brauks uz svētkiem Rīgā. “Tiks pavilkta svītra, un nebūs nozīmes, ka kolektīvs ieguvis pirmās pakāpes vērtējumu. Vienā klašu grupā konkurence ir ļoti liela, citā mazāka. Ja laukumā ir vieta nepilnam simtam kolektīvu, bet ir 140 pretendentu, tad nežēlīgi tiek novilkta svītra,” skaidro Cēsu deju apriņķa virsvadītājs Māris Brasliņš. Iepriekšējos deju svētkos dalībnieku vidū nebija tolaik vieni no labākajiem Cēsu puses kolektīviem – “Brukstaliena”, “Kande” “Miķelēni”. Šajos svētkos lielākā konkurence par vietu stadionā būs jaunāko klašu deju kolektīviem un vidusskolēniem.

Iegūstot laureāta statusu, ceļazīmi uz svētkiem ieguva Jaunpiebalgas vidusskolas “Piebaldzēni”: A grupā –

1.-2.klašu kolektīvs (45.5 punkti) un 3.-4.klašu kolektīvs (48), vadītāja Dace Circene, 5.- 6.klašu (46), kā arī 10.-12.klašu (46.2) kolektīvi (Lāsma Skutāne). Laureāta vērtējums arī Amatas pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvam (Taiga Krūmiņa) C grupā – 46.7 punkti. Cēsu Valsts ģimnāzijas “Kandei” (Andis Kozaks) 45.7 punkti. Šiem kolektīviem būs arī iespēja piedalīties laureātu koncertā.

Vienīgais pirmsskolas vecuma bērnu kolektīvs – Priekuļu “Tūgadiņš” (M. un R.Jurciņi) – skatē ieguva pirmās pakāpes vērtējumu un 41.2 punktus (1.pakāpe).

1.-2.klašu A grupa. Priekuļu “Miķelēni” (M.Brasliņš) – 40 punkti (1.pakāpe), “Tūgadiņš” – 41 (1.pakāpe), Cēsu 1.pamatskola (I.Krafte) – 42.8 (1.pakāpe).

1.-2.klašu B grupa. Vecpiebalgas “Sienāži” (M. Lācgalve) – 41 (1.pakāpe), Cēsu pilsētas pamatskola (J. Kataja – Paegle) – 34 (3.pakāpe), Stalbes vidusskola (G.Berķe) – 34.7 (3.pakāpe), Rāmuļu pamatskolas “Madara” (Dz. Ceple) – 34.8 (3.pakāpe), “Miķelēni” (M.Brasliņš) – 38.7 (2.pakāpe), Cēsu 2.pamatskolas “Vidzemīte” (I.Brizga) – 41 (1.pakāpe), Līgatnes vidusskola (D. Meistere) – 42.7 (1.pakāpe).

1.-4.klašu C grupa. Straupes pamatskola (E.Tomsone) – 41 (1.pakāpe), Drabešu sākumskolas “Pipariņš” (S.Ceriņa) – 41.8 (1.pakāpe), Nītaures “Šurumburums” (A.Paula) – 44.7 (1.pakāpe), Taurenes pamatskolas “Tracis” (A.Sakss) – 39 (2.pakāpe), Inešu pamatskola (L.Beķere) – 39.5 (2.pakāpe), Sērmūkšu pamatskola (I.Cīrule) – 40 (1.pakāpe), Skujenes pamatskola (S. Krastiņa) – 41 (1.pakāpe), Drustu “Cinītis” (L.Skutāne) – 41.7 (1.pakāpe).

3.-4.klašu A grupa. Cēsu 2.pamatskolas “Vidzemīte” (I.Brizga) – 37.3 (2.pakāpe), Cēsu 1.pamatskola (I.Krafte) – 42.8 (1.pakāpe), Amatas ”Šurumburums” (L.Jansone) – 43.3 (1.pakāpe), Priekuļu “Tūgadiņš” (M. un R.Jurciņi) – 44 (1.pakāpe).

3.-4.klašu B grupa. Priekuļu “Miķelēni” (M.Brasliņš) – 40.3 (1.pakāpe), Stalbes vidusskola (G.Berķe) – 41 (1.pakāpe), Līgatnes vidusskola (D.Meistere) – 41.7 (1.pakāpe), Vecpiebalgas “Vēverīši” (M.Lācgalve) – 39.3 (2.pakāpe).

3.- 6.klašu C grupa. Rāmuļu pamatskolas “Madara” (Dz.Ceple) – 38.8 (2.pakāpe), Straupes pamatskola (E.Tomsone) – 42 (1.pakāpe).

5.- 6.klašu A grupa. Priekuļu “Tūgadiņš” (M.un R. Jurciņi) – 44.7 (1.pakāpe).

5.-6.klašu B grupa. Liepas “Liepiņa” (M.Rieksta – Krivjonoka) – 39.2 (2.pakāpe). Priekuļu “Miķelēni” (M.Brasliņš) – 40 (1.pakāpe),

Līgatnes vidusskola (D.Meistere) – 44.5 (1.pakāpe),Vecpiebalgas “Vēveri” (M. Lācgalve) – 41 (1.pakāpe), Jaunpiebalgas “Piebaldzēni” (L.Skutāne) – 43.5 (1.pakāpe).

5.- 9. klašu C grupa. Rāmuļu pamatskolas “Madara” (Dz.Ceple) – 38.7 (2.pakāpe), Stalbes vidusskola (G.Berķe) – 40.7 (1.pakāpe), Nītaures “Šurumburums” (A.Paula) – 42.5 (1.pakāpe), Skujenes pamatskola (S.Krastiņa) – 38.5 (2.pakāpe), Taurenes “Tracis” (A.Sakss) – 39.3 (2.pakāpe), Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskola (A.Sakss) – 40.3 (1.pakāpe), Inešu pamatskola (A.Grīnberga) – 42.7 (1.pakāpe), Drustu “Cinītis” (L.Skutāne) – 43.2 (1.pakāpe).

7.-9.klašu deju kolektīvi. Nītaures “Šurumburums” (L.Jansone) – 39.8 (2.pakāpe), Priekuļu “Miķelēni” (M.Brasliņš) – 43.2 (1.pakāpe).

10.-12.klašu deju kolektīvi. Vecpiebalgas “Slātaviņa” (A. Grīnberga) – 43.8 (1.pakāpe), Priekuļu tehnikuma “Virpulis” (U.Blīgzna) – 43.5 (1.pakāpe), Cēsu “Randiņš” (S.Jonaite) – 44.8 (1.pakāpe).

Sarmīte Feldmane