Ziņas

Sabiedrība

Čaklākie maksātāji – pensionāri

Cēsu novada pašvaldība 2016.gadā iesniegto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi Finanšu ministrijai kopumā ir izpildījusi. Novadā reģistrēti 19 247 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, lielākā daļa savu pienākumu pret pašvaldību veikuši apzinīgi. Tomēr, salīdzinot ar 2015.gadu, parādu apjoms pērn palielinājies par 4%.

Cēsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Edīte Matuseviča paskaidroja: “Apmēram trešdaļa maksātāju, saņemot aprēķinus, nodokli samaksā par visu gadu, bet lielākā daļa izvēlas ceturkšņu maksājumus. Apzinīgākā nodokļa maksātāju daļa joprojām ir vecākā paaudze – pensionāri. Nav arī novērojama izteikta tendence, ka Vaives pagasta iedzīvotāji gaidītu uz platību maksājumiem.”

Taujāta, kuri ir visbiežākie parādnieki, E. Matuseviča saka, ka parādnieku lielāko daļu veido jaunā paaudze, iedzīvotāji, kas nodarbojas ar komercdarbību,  maksājumu kavējumus pamatojot ar ātro laika ritumu un nevaļu.

Cēsu novada pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus, kas paredz piešķirt 26 dažādus atvieglojumu veidus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Saņemt kādu no tiem pērn kopumā pieteikušās 156 fiziskas un juridiskas personas, un atvieglojumu piešķirtā kopsumma ir 24 944 eiro.

Komunikācijas speciāliste klāstīja, ka pašvaldība piemēro arī tā saukto graustu nodokli: “Jā, Cēsu novada pašvaldība piemēro grausta nodokli, ko nosaka saistošie noteikumi, un lēmumu pieņem Cēsu novada pašvaldības izveidotā Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija. Pašlaik pieņemti 11 lēmumi un ar 3% likmi aplikti 20 objekti.”

Tāpat novada pašvaldība piemēro paaugstināto nodokli par nesakoptām lauksaimniecības zemēm, un šos datus saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldībai ik gadu novembrī iesniedz Lauku atbalsta dienests. Tā pērn Vaives pagastā ar paaugstināto likmi apliktas 187 zemes vienības jeb 16 % no kopējo īpašumu skaita Vaives pagastā. Speciāliste uzsver, ka pašlaik vērojama pozitīva tendence, proti, ar katru gadu nesakopto teritoriju ir mazāk.

Pērn Cēsu novada pašvaldība NĪN iekasēja 1 118 870 eiro, parādi par 2016.gadu ir 95 788 eiro.