Ziņas

Sabiedrība

Būvniecība rit pilnā sparā

ietve Ietve Raiņa ielā no MRU uz stacijas pusi jau sen prasījās pēc rekonstrukcijas, tagad iegūst jaunu segumu.Foto: Jānis Gabrāns

Cēsu novada pašvaldības deputāti, apstiprinot šī gada    budžetu, kā prioritātes noteica infrastruktūras sakārtošanu un satiksmes drošības uzlabošanu. Iecerēto darbu saraksts itin garš – ielu izbūve, rekonstrukcija, ietvju rekonstrukcija, apgaismojuma izbūve un citi darbi.

Pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladimirs Kalandārovs norāda, lai arī kopējā ekonomiskā attīstība piebremzējusies, ielu infrastruktūras sakārtošanas darbi uzņem apgriezienus: “Būvniecī­bas process novadā norit pilnā sparā. Gribu uzteikt kolēģus par atbalstu, šobrīd visiem darba pilnas rokas. Pašreizējie nosacījumi liek nedaudz pārorientēties, taču process nav apstājies, esam gatavi visas ieceres īstenot. Darbu organizācija nedaudz mainīta.    Būv­sapulces lielākoties rīkojam attālināti vai arī objektā, ievērojot noteikto distancēšanos. Protams, būv­uzraugam jābūt objektā, to nevar vadīt attālināti. Arī pasūtītājam ik pa laikam jāpaskatās, kas notiek objektā, bet pagaidām viss turpinās bez aizķeršanās.”

Darbi rit arī Vaives pagastā. Beidzot sākušies pašvaldības grants ceļa “Akmenskrogs – Veismaņi – Vaives pagasta robeža” pārbūves darbi, kas apgrūtina transporta kustību. Pašvaldībā norāda, ka pārbūves laikā tiks aizliegta transporta caurbraukšana, slēdzot kustību atsevišķos lokālos posmos, kas mainīsies atkarībā no vietas, kurā notiek aktīvie darbi. Ierobežojumi būs spēkā visu aprīli, bet piekļūšana īpašumiem tiks nodrošināta vai nu pa vienu pusi, iebraucot no Krīviem, vai pa otru pusi, iebraucot no Veismaņu puses.

Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vēsta, ka pašvaldības konkursā par uzvarētāju minētā ceļa pārbūves darbiem atzīta būvnieku apvienība    “Virāža un Vianova”, būvdarbu līgumcena – 366 985,80 eiro.

Kā nozīmīgs uzņēmējdarbību veicinošs projekts ir Cēsu industriālā parka izbūve, kas notiek, īstenojot projektu “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā, II kārta”, kam piesaistīts Eiropas fondu finansējums.

Jau rakstīts, ka industriālā parka izveidei Robežu un Rūp­niecības ielas apkaimē atvēlēti aptuveni 12 hektāri, kas sadalīti 14 apbūves gabalos. Lai šī vieta būtu interesanta uzņēmējiem, pašvaldība gatava sakārtot    nepieciešamos inženiertīklus, pārbūvēt elektrotīklus, pilnībā atjaunot ielu asfaltbetona segumu, veikt citus darbus.

V. Kalandārovs stāsta, ka jau šonedēļ sāksies Baltās ielas izbūve, šajā mēnesī uzsāksies arī    Ata Kronvalda ielas posma rekonstrukcija no Valmieras līdz Jāņa Poruka ielai: “Kopumā tiks rekonstruēts ielas posms vairāk nekā 1100 metru garumā. Darbi notiks vairākos posmos, lai pārāk neapgrūtinātu satiksmi. Esam brīdinājuši tur dzīvojošos, strādājošos un informējuši par iecerēto satiksmes organizāciju.”

Industriālā parka projektā paredzēts rekonstruēt arī Robežu un Rūpniecības ielu, pēdējā izbūvējot arī ielu apgaismojumu.

Šī gada plānoto darbu sarakstā bija minēta arī seguma atjaunošana Viestura un Satekles ielā. V. Kalandārovs stāsta, ka jau noslēgti līgumu par rekonstrukciju, pašreiz izstrādā projekta dokumentāciju.

Šogad iecerēti vairāki ietvju atjaunošanas projekti, no kuriem daži jau sākušies. Raiņa ielā notiek ietves atjaunošana posmā no MRU līdz kāpnēm uz Pļavas ielu. Ietvi atjauno arī Lapsu ielā, posmā no Vaives līdz Kaļķu ielai. Šonedēļ noslēgsies iepirkumu procedūra par ietves izbūvi gar Rīgas ielu līdz Pētera ielai, pašvaldībā cer, ka būvniecība varēs sākties jau maijā.

V. Kalandārovs norāda, ka ārkārtējā situācija    lielus sarežģījumus darbu veikšanā nerada: “ Ir dažādas sīkas problēmas sakarā ar materiālu piegādi no citām valstīm, taču tas tiek risināts. Tas gan vairāk attiecas uz lielajiem objektiem industriālajā parkā, tur vajadzīgi materiāli inženierkomunikāciju izbūvei, kuri nāk no Polijas, Igaunijas. Kā zinām, preču piegāde nav apturēta, vien šis process ir ilgāks. Pagaidām gan būvnieki saka, ka nav jūtams, ka tādēļ varētu iekavēties darbi.”

Šogad turpināsies arī grants seguma ielu divkārtu apstrāde. Rāmuļu skolā ieplānots izbūvēt labierīcības, Noras ielas bērnudārzā iecerēts veikt teritorijas labiekārtošanu, savu kārtu gaida arī citi būvniecības projekti. Nenoliedzami, ka lielākais tuvāko gadu projekts ir    Nākotnes izziņas centra būvniecība, un jau rakstījām, ka marta sākumā tika parakstīts līgums ar pilnsabiedrību “RERE BMV” par projektēšanu un būvniecību. Tagad sācies projektēšanas posms, būvdarbi varētu sākties vai nu gada nogalē, vai nākamā pirmajā pusē.