Ziņas

Sabiedrība

Būvdarbi neapstājas

Darbi rit. Spāres pamatskolas teritorijā, kur, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu, līdzšinējās izglītības iestādes ēkas pielāgo jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem vai garīga rakstura traucējumiem, būvdarbi turpinās. Foto: no albuma

Amatas novadā nevienā būvdarbu objektā netiek ieturēta pauze un vismaz pagaidām “Covid-19” krīze nav iztraucējusi iesākto un plānoto darbu gaitu. Par projektu izpildes nepārtrauktību “Druva” pārliecinājās novada pašvaldībā.

“Turpinās visi lielie Eiro­pas projekti, neviens nav apturēts,” vēl pirms Lieldienām uzsvēra Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, paužot apņēmību, ka iepriekš noteiktajos termiņos katrs objekts arī iekļausies – gan Āraišu ezerpils aizsarg­celtnes pārbūve, gan ceļu būves un ūdensvadu remontdarbi. Ko­munālās nodaļas vadītājs Guntars Pīpkalējs pastāstīja, ka Zaubē gan nedaudz atlikti ūdens saimniecības atjaunošanas plāni, bet tas sais­tīts ar paaugstināto mitrumu, ne aktuālo valstisko situāciju. Dati Būvniecības informācijas sistēmā liecina, ka pērnvasar pieteikta iecere Zaubes pagastā pārbūvēt ūdensapgādes tīklu un uzbūvēt jaunu ūdens atdzelžošanas staciju.

Turpinās infrastruktūras sakārtošana Amatas pagasta Spāres pamatskolas teritorijā, kur, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu, līdzšinējās izglītības iestādes būves tiek pielāgotas jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem vai garīga rakstura traucējumiem. Vēl marta sākumā pašvaldība ziņoja, ka labvēlīgie laika apstākļi ļāvuši ķerties pie būvdarbiem visās trīs projektā iekļautajās ēkās. Iecere paredz divu ēku pārbūvi un vienas atjaunošanu. Arī pēc nedaudz vairāk kā mēneša, brīdī, kad aizritējušas četras nedēļas, kopš valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, “Druva” pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā guva apstiprinājumu – būvlaukums joprojām ir aktīvs un “Covid-19” uzliesmojumi valstī, kā arī infekcijas izplatības novēršanā noteiktie ierobežojumi nav negatīvi ietekmējuši tik gaidītā projekta izpildi. Nodaļas projektu vadītāja Zane Pīpkalēja pastāstīja, ka ēkā, kurā plānots sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, jau pabeigta telpu pārbūve un uzsākta jumta nomaiņa. Topošajam dienas aprūpes centram, kur nākotnē būs pieejamas specializētas darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, jau siltinātas ēkas ārsienas un patlaban tiek veikta ārsienu apdare. Savukārt internāta ēkā, kurā plānots izveidot grupu dzīvokļus, norit iekšdarbi, lai telpas un to aprīkojums atbilstu personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām.

Strādniekiem nav noteikta paš­izolācija vai karantīna, līdz ar to darbaroku vismaz pagaidām nekur netrūkst. Arī materiāli līdz šim pievesti, objektos nav fiksēti piegādātāju kavējumi. Komunālās nodaļas vadītājs gan atzina, ka brīdinājuma vēstule no būvniekiem tomēr saņemta: “Tās tomēr ir Eiropas naudas, teorētiski tiek pieļauts, ka kādā brīdī kaut kas arī varētu aizkavēties,” skaidro G.Pīp­kalējs, vēlreiz apstiprinot – vismaz pagaidām šīs bažas nav īstenojušās. “Ārkārtējā situācija varbūt nedaudz ietekmējusi ikdienišķos nodaļas darbus, kādā dienā kaut kas izdarīts nedaudz vēlāk vai atlikts uz nākamo dienu,” pieļauj G.Pīpkalējs, tomēr arī Ko­munālās nodaļas ikdienas pienākumu izpilde nav īpaši cietusi no krīzes.

Z.Pīpkalēja pastāstīja, ka vēl pēdējās darba dienās pirms Lieldienām visi būvobjekti apraudzīti. Bez jau pieminētajiem projektiem top vēl gājēju celiņš Nī­taurē, kā arī pārbūvēts tiek grants ceļš Ķēči-Siši. Nākotnes redzējumā nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs gan ir latviski piesardzīgs un būvdarbu tālāko gaitu neņemas prognozēt: “Ņemot vē-rā, ka ārkārtējā situācija ir pagarināta par mēnesi, vēl redzēsim, kā būs.”