Ziņas

Sabiedrība

Būs rūpnīca, kas pasargās vidi

Te būs rūpnīca. Būvnieki sākuši zemes darbus vietā, kur tiks celta    bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca.Foto: Sarmīte Feldmane

SIA “ZAAO” poligonā uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” celtniecība.

Latvijā teju puse no atkritumiem, kas nonāk poligonos, ir bioloģiski noārdāmie, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība.

“Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktiem dārzu un parku, kā arī pārtikas atkritumiem. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts un kā blakus produkts    biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai,” pastāsta    “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Leimane.

Pārstrādei paredzēts izmantot divpakāpju bioloģiskās fermentācijas procesu, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. Plānotā    pārstrādes iekārtu kompleksa jauda – 20 854 tonnas gadā.

“48 % no “ZAAO” savāktās sadzīves atkritumu masas ir bioloģiski noārdāmie materiāli. Patla­ban to nodalīšanu no kopējā apjoma veic uz šķirošanas līnijas, bet turpmāk iedzīvotājiem pašiem būs jāšķiro atkritumi, liekot tos dažādos konteineros.    Tikai tā var iegūt labu,  tālāk izmantojamu ma­teriālu,” stāsta Zane Leimane un paskaidro, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas tiek nošķiroti uz šķirošanas līnijas, ir ar piemaisījumiem, tie kompostam dārziem neder.

Kopējais sadzīvē radītais atkritumu apjoms Latvijā vidēji gadā ir 850 tūkstoši tonnu, no kurām lielāko īpatsvaru veido tieši nešķirotie sadzīves atkritumi. Eiropas Savienības prasības nosaka, ka Latvijā  par 35 procentiem    jāsamazina bioloģiski noārdāmo atkritumu    noglabāšana, salīdzinot ar 1995.gadu. Mi­nistru kabineta noteikumi paredz, ka jāievieš    obligāta bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana līdz 2023.gadam.

Projekta ietvaros esošajā atkritumu priekšapstrādes ēkā tiks uzstādīta jauna    mehāniskā    pārstrādes iekārta, kā arī uzcelta jauna sadzīves ēka rūpnīcas apkalpojošam personālam. Atbilstoši prasībām izbūvēs    nepieciešamās inženierkomunikācijas rūpnīcas darbības nodrošināšanai, lietus ūdens un infiltrāta uzkrāšanas baseinus. Tiks ierīkoti laukumi, uzceltas bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas nojumes un komposta uzglabāšanas nojumes.

Patlaban uzņēmēja pilnsabiedrības “SIA “MRK Serviss” un SIA “AIMASA” veic rūpnīcas teritorijas nospraušanu dabā. Tiek noņemts apaugums, veikti zemes darbi.
Rūpnīcas būvniecība bez PVN izmaksās  9,3 miljonus eiro. No tiem Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem jeb 5,7 milj. eiro.
Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem būs iespēja dalīti vākt bioloģiskos atkritumus. Lai sasniegtu    Valsts atkritumu ap­saim­niekošanas plānā 2021.  – 2028.gadam izvirzītos mērķus,  “ZAAO” ir būtiski    piedāvāt iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus, pēc tam tos pārstrādāt, tā samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.

Rūpnīcas “Daibe” celtniecību plānots pabeigt līdz 2023. gada 1. novembrim.