Ziņas

Sabiedrība

Būs mūsdienīgs stadions

Sākusies celtniecība. Pie Vecpiebalgas vidusskolas būs plašs, mūsdienīgs stadions, ko sporta stundās izmantos skolēni un kur varēs trenēties ikviens vecpiebaldzēns.Foto: Sarmīte Feldmane

Vecpiebalgā pie vidusskolas sākušies stadiona būvniecības darbi. Vecpiebaldzēni vairākus gadu desmitus loloja sapni par plašu stadionu, kur skolēni varētu vadīt saturīgas sporta stundas, bet pieaugušie pasportot, patrenēties.

Vecais stadions bija gan fiziski, gan morāli novecojis, asfaltētie skrejceļi izdrupuši, un bija pat bīstami pa tiem skriet, trenažieri sarūsējuši. Jau pirms vairākiem gadiem par valsts finansējumu tika izstrādāts projekts, bet pašvaldībai neizdevās piesaistīt finansējumu, lai to īstenotu. Vairākus gadus stadiona būvniecība bija iekļauta pašvaldības investīciju plānā, tā bija viena no prioritātēm.

Saprotot reālās iespējas, pirms trim gadiem tapa jauns, ne tik vērienīgs projekts. ” Mainījās valsts politika, valsts atbalstu var saņemt novadi, kas ir attīstības centri. Arī pašvaldību aizņēmumiem noteikti ierobežojumi, un stadi­ona būvniecība, kaut tā saistība ar izglītības iestādi, nav to infra­struktūras objektu sarakstā, kam var saņemt kredītu,” stāsta Vec­piebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš.
Gada sākumā dome, plānojot šī gada budžetu, paredzēja finansējumu jaunajam stadionam. Tas izmaksās ap 400 tūkstošiem eiro. Darbus veic SIA “Asfalta būve”, kas dažādiem darbiem piesaistīs vietējos uzņēmējus.

Jau iezīmējas jaunā stadiona kontūras. Tas būs lielāks, tāpēc nācās izzāģēt vairākus vecos kokus. “Būvējam stadionu, kas atbilst mūsdienu prasībām. Skolēni varēs pildīt normatīvus vieglatlētikā, spēlēt basketbolu, futbolu. Trenažierus izvēlējās sporta skolotāji, lai tos var izmantot stundās. Stadionā varēs sportot ikviens, ne tikai skolēni,” uzsver novada vadītājs.