Ziņas

Sports

Būs labāki apstākļi sportošanai

Mainīsies arī ainava. Šovasar Straupē pārbūvē sporta zāli. Tā vizuāli iekļausies apkārtējā ainavā.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Pārgaujas novada Straupes pagastā top objekti sportam. Straupes pagastā pirms teju desmit gadiem uzcēla sporta zāli. Tā sagādājusi ne mazums raižu, jo jumts tecēja, tādēļ ēka pamazām gāja bojā. Pašvaldība startēja projektā, lai sporta zāles pārbūvei piesaistītu Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Tā kā visiem naudas nepietika, pārgaujnieku iecere palika aiz strīpas. Tad deputāti nolēma, ka atlikt darbus vairs nedrīkst, tie jāveic par paš­valdības naudu. Ar celtniekiem, SIA “Ekers, pašvaldība noslēgusi būvniecības līgumu par 159 138 eiro.

“Projektējot vairākas lietas nebija pamanītas vai pat neienāca prātā, ka tā varētu būt. Kopā ar celtniekiem, būvuzraudzību esam vienojušies, ka tiks padarīts vairāk, nekā bija paredzēts, bet tas, protams, būs dārgāk, nekā plānots. Taču, ja darām, tad tā, lai pie šiem darbiem vairs nav jāatgriežas,” saka Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Pēc pārbūves ēka būs droša, dabas ārējie faktori neietekmēs to, kas notiek zālē. Vizuāli tā izskatīsies citādi, iekļausies vidē.

“Pašvaldībām, kad tās kaut ko būvē vai pārbūvē, lielākās problēmas sagādā publiskais iepirkums. Esam spiesti pirkt nekvalitatīvu produktu, tajā skaitā projektēšanu. Projektētājam esam pateikuši nosacījumus, viņš tos savā interpretācijā uzliek uz papīra. Vērtējot šķiet, ka viss kārtībā, kad būvnieks projektētājam sāk uzdot konkrētus jautājums, viņš izvairās, jo naudu par projektu saņēmis un uzskata, ka vairs ne par ko neatbild. Tad darbi jāprecizē, vēlreiz jāsaskaņo, tas prasa laiku un ir iemesls, kāpēc celtniecība kavējas,” skaidro pašvaldības vadītājs un uzsver, ka diemžēl paš­valdība godprātīgi nevar nopirkt to, ko vajag, un saņemt to, par ko maksā. Dažkārt iznāk pārmaksāt, un vēl biežāk nākas zaudēt daudz laika.

Straupieši priecājas, ka tiek sakārtots pludmales volejbola laukums. Trīs spēles laukumi atbildīs standartiem, arī tīkli un balsti. Nodrošinātas arī spēlei atbilstošās smiltis. Laukumi no divām pusēm nožogoti. Pludmales volejbola laukumu pārbūvei tika piesaistīts ES finansējums – 20 tūkstoši eiro.

Sadarbībā ar skolu uzstādīti āra trenažieri. Vēl arī estrādei nomainīts jumts. Straupes kapsētas teritorijā veikta labiekārtošana, atjaunots un no jauna uzmūrēts kapsētas mūris, pie kapličas ieklāts bruģis. Finansējums piesaistīts no “Leader” programmas – 16 723 eiro, bet kopā ieguldīti 34 798 eiro.

“Straupes centrs ir sakārtots. Ir izstrādāts projekts tā apgaismošanai. Gaidām, kad būs pieejama kāda programma, kurā varam startēt, lai piesaistītu finansējumu,” saka novada vadītājs un atzīst, ka Straupes pagastā pašvaldība šogad daudz ieguldījusi.