Ziņas

Sabiedrība

Burtnieku novada iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Līdz 3.aprīlim Burtnieku novada iedzīvotāji aicināti izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas paredz palielināt gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumu cenu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

SIA “BN Komforts” 27.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Burtnieku pagastā, Matīšu pagastā, Vecates ciemā, Vecates pagastā, Rencēnu un Lizdēnu ciemā, Rencēnu pagastā, Ēveles ciemā, Ēveles pagastā un Valmieras pagasta Vanagu, Valmiermuižas, Rūpnieku un Jeru ciemā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Projekts paredz, ka ūdensapgādes pakalpojumu cena Burtnieku pagastā, Matīšu pagastā, Vecates ciemā, Vecates pagastā, Rencēnu un Lizdēnu ciemā, Rencēnu pagastā, Ēveles ciemā un Ēveles pagastā tiks palielināta no 0,88 eiro uz 1,23 eiro, bet Valmieras pagasta Vanagu, Valmiermuižas, Rūpnieku un Jeru ciemā no 0,48 eiro uz 1,23 eiro. Projekts paredz palielināt arī kanalizācijas pakalpojumu maksu – ja šobrīd Burtnieku pagastā, Matīšu pagastā, Vecates ciemā, Vecates pagastā, Rencēnu un Lizdēnu ciemā, Rencēnu pagastā, Ēveles ciemā, Ēveles pagastā šo pakalpojumu cena ir 1,22 eiro, savukārt Valmieras pagasta Vanagu, Valmiermuižas, Rūpnieku un Jeru ciemā – 1,38, to visās iepriekš minētājās vietās paredzēts palielināt līdz 2,14 eiro.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2015. gada 1.jūliju. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka pašreizējie tarifi Burtnieku pagastā, Matīšu pagastā, Vecates ciemā, Vecates pagastā, Rencēnu un Lizdēnu ciemā, Rencēnu pagastā, Ēveles ciemā un Ēveles pagastā ir apstiprināti 2012.gada jūlijā, savukārt Valmieras pagastā Vanagu, Valmiermuižas, Rūpnieku un Jeru ciemā – 2008.gada jūlijā, un kopš tā laika ir palielinājušās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Pieaugušas elektroenerģijas, materiālu, saņemto pakalpojumu un darbaspēka izmaksas. Turklāt uzņēmuma reorganizācijas rezultātā 2012.gadā būtiski pieauga pamatlīdzekļu nolietojums.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “BN Komforts” birojā katru dienu no plkst.8 līdz plkst.16, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdētāju Andri Mičuli, zvanot 26135446.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt, rakstot e-pastu uz adresi “bnkomforts@burtniekunovads.lv”, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā vai tās reģionālās struktūrvienībā, kā arī rakstot e-pastu uz adresi “sprk@sprk.gov.lv”.

LETA