Ziņas

Sabiedrība

Brīvlaikā notiek meistarklases

Skolotāji mācās. Stalbes vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja Ilze Rēķe (no labās), nākot kaimiņu novadu skolotāju priekšā kā lektore, iecerējusi stāstīt, kā skolotājs, mīlot un ticot saviem audzēkņiem, nemitīgi viņus pilnveido.Foto: Māris Buholcs

Priekuļu vidusskolā šonedēļ notika mācības, bet skolēnu brīvlaikā klasēs solos bija sasēduši pieaugušie. Kopā tie bija teju simts klausītāji, kuru ikdienas darbs ir gluži pretējs – pašiem jāstājas klašu priekšā. Priekuļos sabraukušie skolotāji no septiņiem kaimiņu novadiem bija gatavi smelties pieredzi no kolēģiem viņu piedāvātajās meistarklasēs.

Saviem kolēģiem kā lektori uzstājās Straupes, Stalbes un Amatas pamatskolas skolotāji, Priekuļu, Līgatnes un Raunas vidusskolas, Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas, kā arī Priekuļu tehnikuma skolotāji. Pedagogu darbs 21. gadsimtā ir bijis nemitīgi mainīgs. To nosaka ne tikai valsts noteiktās prasības, bet arī jaunās paaudzes citādie priekšstati. Pieaugušie skolās ir vienisprātis, ka katra nākamā skolēnu paaudze ir citāda. Darbs skolā – mācību priekšmetu pasniegšanā, klases audzināšanā – no pieaugušajiem prasa nemitīgi sekot līdzi pārmaiņām sabiedrībā kopumā un katrā ģimenē atsevišķi.

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde katrā no mācību gada brīvlaikiem lauku skolu pedagogiem no septiņiem novadiem – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas – gādā iespējas mācīties, lai sekotu līdzi pārmaiņām pedagoģijā, kā arī pilnveidotos. Pedagogu ikdienu strikti regulē stundu un konsultāciju saraksts, bet skolēnu brīvlaikos aktīvāk nekā citkārt pieaugušie var pievērsties kvalifikācijas paaugstināšanai.

“Skolēnu rudens brīvlaikā esam iesākuši rīkot pedagoģiski specifiskus kursus atsevišķu mācību priekšmetu vai vecuma grupu skolotājiem, arī logopēdiem, aicinām speciālistus. Ziemas brīvlaikā rosinām, lai skolotāji paši sagatavo meistarklases un uzstājas kaimiņu novadu skolotāju auditorijai kā lektori. No tā pieredzi gūst kā lektori, tā klausītāji. Savukārt skolēnu pavasara brīvdienās tik specifiski, par konkrētiem mācību priekšmetiem, vairs nemudināsim runāt. Aicinām ar skolotājiem tikties stila veidošanas vai runas meistarus, biznesa vai politikas pārstāvjus. Pēc pāris mēnešiem klāt būs Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars, “par pašvaldību finansēto profesionālās pilnveides koncepciju lauku skolu skolotājiem stāsta Apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe Diāna Briede.

Šoziem meistarklases skolotājiem deva iespēju ieskatīties procesos, proti, tajā, kā kolēģi nodarbībās motivējuši mācīties skolēnus un intereses rosināšanai izmantojuši arī modernās tehnoloģijas. Interesenti izvēli varēja izdarīt starp desmit piedāvātajām meistarklasēm. Piemēru deva Dace Brakša, Maija Bambe, Solvita Laiviņa un Zanda Dubova – pedagoģes no Priekuļiem, Elita Pakalne no Straupes, Māra Buša no Stalbes. Idejās, kā jaunumus ieviest klases audzināšanā, dalījās Inese Kalniņa un Ruta Zālīte no Raiskuma un Ilze Rēķe no Stalbes.

“Esmu aktīvi apmeklējusi kursus un jaunās zināšanas izmantojusi Straupes pamatskolas 5. – 9. klasēs. Man ir pieredze, kā jaunākās tehnoloģijas izmantot literatūras un latviešu valodas stundās, tāpēc par to labprāt stāstu citiem,” teic Elita Pakalne, skolotāja, kura strādā kā augstās ceturtās pakāpes skolotāja un šādu profesionālo meistarību nākamajā gadā gatavojas apliecināt atkārtoti. “Zinot, ka man būs iespēja šodien uzstāties kā lektorei, es nemeklēju to, ko citi skolās vispār nezinātu. Nācu, lai apliecinātu to, ko jau labi protu, kas kļuvis par skolas ikdienu, piemēram, manis gatavotās kustīgās video prezentācijas latviešu valodas mācīšanai. Man ir pieredze darbam klasēs ar skolēniem, izmantojot projektoru un balto (interaktīvo) tāfeli, aicinot skolēnus pieslēgties tāfelei caur saviem tālruņiem un mācīties.”

Ilze Rēķe savai meistarklasei devusi moto “Pilnveidot, mīlēt un ticēt”, lai runātu par klases audzināšanu, ko pati veiksmīgi īsteno, būdama ceturtās kategorijas skolotāja. Skolēnu brīvlaikus Ilze aktīvi izmantojusi, lai pievērstos radošam pedagoģijas darbam: “Protams, es to daru arī mācību mēnešos, bet tad laiks jāatrod pēc stundām vai naktīs”. Bioloģijas skolotāja Ilze Rēķe vasarā Daugavpils Universitātē apguvusi otru specialitāti un nu Stalbes vidusskolā māca arī ģeogrāfiju, kā arī darbojas kā skolotāja palīgs bērniem ar mācīšanās grūtībām. “Pilnveidoju profesionālās prasmes visu mūžu, tie ir 30 gadi profesijā. Daudz esmu apguvusi, bet tagad, stājoties kolēģu priekšā, lai vadītu meistarklasi, patiešām jūtos nobijusies,” atzīstas lektore Ilze Rēķe un piebilst, ka tajā pašā laikā gaidījusi šo tikšanos ar auditoriju. “Skolotāji piesakās uz kursiem ne tikai tāpēc, lai mācītos, arī tāpēc, ka alkst parunāties ar kolēģiem no citām skolām un gūtu apliecinājumu savam ikdienā paveiktajam.”