Ziņas

Sabiedrība

Briest pārmaiņas biedrību dotēšanā

Ar jaunumiem. Cēsu novada biedrību pārstāvjus uzrunā novada priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un p/a "Sociālais dienests" direktore Iveta Sietiņsone.Foto: Māris Buholcs

Šobrīd biedrībām, kuras darbojas Cēsu novadā, ir pārdomu brīdis, jo tām drīz jāteic savs vārds par Cēsu pašvaldības jauno priekšlikumu. Pašvaldība februārī paziņoja, ka gatavojas mainīt kārtību, kādā biedrības varēs saņemt dotāciju no novada pašvaldības budžeta.

Uz tikšanos ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu un pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktori Ivetu Sietiņsoni bija ieradušies 15 biedrību pārstāvji no Cēsu pilsētas un Vaives pagasta. Katra no tām pēc iesaistīto biedru lieluma ir atšķirīga, un dažādas ir tajās iesaistīto cilvēku intereses. Daļa no biedrībām visai aktīvi darbojas tieši sociālajā jomā, savas aktivitātes veltot krietni vairāk cilvēkiem, nekā ir pašu biedru. Pašvaldību interesē, lai biedrības vēl aktīvāk rīkotu bezmaksas pasākumus Cēsu novada ļaudīm un šo pasākumu sagatavošanā vēl aktīvāk nekā līdz šim piesaistītu dažādu fondu finansējumu.

P/a “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone sanāksmē iepazīstināja ar iecerēm, kā turpmāk varētu notikt Cēsu novada pašvaldības ikgadējā finansējuma sadale biedrībām. Plānots, ka par ļoti svarīgu rādītāju kļūs iepriekšējā gadā sabiedriski paveiktais – biedrības spēja savās aktivitātēs iesaistīt cilvēkus. Kā paraugi aktīvai darbībai, tajā skaitā 2015. gadā, tika nosaukta Latvijas Kaulu, saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa un Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa. Pēc to veiktajiem aprēķiniem katra no biedrībām gada laikā savās aktivitātēs iesaistījusi ap diviem tūkstošiem cilvēku, un pasākumi apmeklētājiem bijuši bez maksas. Priekšlikums paredz, ka pašvaldības dotācijas tādām biedrībām pienāktos lielākas. Atbilstoši veikumam iepriekšējā gadā pašu biedru skaita palielināšanai arī būtu nozīme dotācijas saņemšanā, lai varētu strādāt turpmākā gada garumā.

Pašvaldības vēlmi izdarīt izmaiņas ierastajā kārtībā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs biedrību pārstāvjiem pamatoja ar to, ka pašvaldība ir ieinteresēta, lai novada ļaudīm būtu vēl vairāk sarīkojumu un dažādu citu aktivitāšu bez dalības maksas iekasēšanas. Tā sabiedriskajā dzīvē vairāk nekā iepriekš būtu iespēja iesaistīties mazaizsargāto grupu iedzīvotājiem.

Taču ne visu var nodrošināt ar biedru naudām un ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tāpēc pašvaldība ar jaunajiem noteikumiem grib radīt biedrību interesi savu projektu īstenošanā piesaistīt dažādu fondu līdzekļus. Pieaugot fondu piešķīrumiem, kas nonāk pie Cēsu novada iedzīvotājiem, arī pašvaldība šādus projektus būšot gatava līdzfinansēt ar attiecīgu daļu.

Ikvienai no biedrībām tika dots neliels laiks priekšlikumu izstudēšanai, lai sacītu savu vārdu par tiem. Demokrātiskā veidā, neizvairoties no diskusijām, pašvaldība cer panākt, ka Cēsu novadā biedrību dalībnieki kļūs vēl aktīvāki, biedrības kļūs pazīstamākas novadā un nozīmīgākas.

Sanāksmes otrajā daļā notika iepazīstināšana ar pašvaldības iecerētu vērienīgu projektu – jūlijā sarīkot Cēsu 810 gades svinības, kurās bezmaksas aktivitātēs cilvēki varēs piedalīties trīs dienu garumā. Biedrības saņēma uzaicinājumu piedalīties svētkos, kā arī pārstāvēt biedrību cēsnieku svētku gājienā, lai plašākai sabiedrībai darītu zināmu savu organizāciju.