Ziņas

Sabiedrība

Brauc pēc smukuma

Neparasti. Diegu juka I.Bimbirules dārzā izraisīja neviltotu komisijas locekļu interesi.Foto: Aivis Riekstiņš

Cēsu novada pašvaldība organizē konkursu “Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”. Konkursam pieteikušies 22 dalībnieki dažādās nominācijās.

Šis ir Cēsu novada pašvaldības rīkots konkurss, kurā piedalās Cēsu pilsētas un Vaives pagasta teritorijas. Konkursa mērķis ir apzināt Cēsu novada skaistākos dārzus un sakoptākos īpašumus, bet skaistāko no visiem pieteikt Latvijas mēroga konkursam. Viena no komisijas loceklēm Dace Laiva stāsta, ka idejas pamatdoma ir veicināt un motivēt iedzīvotājus iesaistīties pilsētvides veidošanā, kā arī piedalīties novada sakopšanā.

Neskatoties uz detalizēti izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem, komisija galveno uzsvaru liek nevis uz profesionalitāti dārza kopšanā, bet gan cilvēku labo gribu. “Mēs vēlamies popularizēt labo pieredzi. Ir lieli, ainaviski un reljefaini dārzi, bet dažkārt īstās pērles atrodamas mazmazītiņos 600 kvadrātmetros. Tad brīnies, ko tik cilvēki nespēj izdarīt. Visvairāk jau novērtējam vēlmi darboties,” paskaidro D. Laiva.

Trešdien komisija sāka apsekot sakoptās mājas Cēsīs. Uz dažām līdzi devās arī “Druva”. Cēsniece Liesma Lasmane ar vīru savas ģimenes savrupmājas dārzu Briežu ielā kopj jau desmit gadu: “Darbojamies un kopjam tāpat kā visi, nu kā var nekopt savas mājas? Ja visi ķermeņa locekļi veseli, tas vienkārši jādara! Patīkami vakaros atnākt līdz ugunskura vietai, paskatīties uz to, kas izdarīts, un pārrunāt, kas vēl darāms.”

Lai gan vasarā viskrāšņākās ir puķudobes, katrs dārznieks kādu vietiņu atvēlēs arī neparastākam augam. Ja Lasmaņu ģimene šogad eksperimentē ar sparģeļiem, tad Inita Bimbirule ar lepnumu izrāda skaistās ūdensrozes, katalpa koku un mūsu platuma grādiem neierasto juku. Plašo teritoriju Initai palīdz apstrādāt dēli. “Es pie puķēm, dēli pie zemes darbiem un dzīvžogiem,” komisijai stāsta saimniece.

Bet Dainis un Ludmila Leimaņi savu dārzu apkopj divatā un saka, ka tādā veidā atpūšoties. “Es nezinu, kas ir bezmiegs. Vakarā, kā nolieku galvu uz spilvena, tā aizmiegu. Dārzā nekad nevari teikt- viss ir izdarīts! Katru dienu ir, ko darīt, un katru dienu domā, kā visu paspēt, bet gandarījums par padarīto ir vienmēr.”

Dārzi krāšņi, saimnieki laipni. Pieminētie ir tikai daži no visiem konkursa dalībniekiem, tāpēc izvērtēt jo grūtāk, bet par to rūpēsies vērīgā komisija: tās priekšsēdētājs – Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M. Malcenieks; komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Komunālās nodaļas vadītājs J.Belasovs; un pieci komisijas locekļi – administrācijas vadītājs J.Goba, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja V. Zaļaiskalna, komunālinženiere A.Bukeja un ainavu arhitekte D.Laiva.

Uzvarētājus paziņos Cēsu pilsētas svētkos 25. jūlijā šādās kategorijās: skaistākais Cēsu novada dārzs; skaistākā Vaives pagasta lauku sēta; sakoptākais daudzdzīvokļu namu pagalms novadā; sakoptākā pašvaldības iestādes teritorija novadā; sakoptākais uzņēmums; skaistākais gaisa dārzs; vērīgākais skatītājs.

Konkursa dalībnieki atgādināja “Druvas” korespondentiem, ka siltākā laikā vismīļākā “istaba” ir piemājas dārzs. Tā ir labākā vieta vientulīgai atpūtai un jautrai ģimenes pasēdēšanai, ikrīta brokastu kafijas baudīšanai un zvaigžņu skaitīšanai sveču gaismā. Un ir gluži vienalga, vai ģimene ir liela vai maza, dārzs noteikti vieno.