Ziņas

Redzeslokā

Bonus – Malus sistēma

Autovadītāji, pērkot OCTA polisi vai pārbaudot savus datus internetā, ir pamanījuši norādi: “Jūsu Bonus – Malus klase ir…. “, un seko kāds skaitlis.

Katram autovadītājam tiek aprēķināta Bonus – Malus (BM), un atkarībā no apdrošināšanas vēstures tiek noteikta 1. līdz 17. klase. Iedalījums šāds: no 1.līdz 5. ir Malus klases, kuru autovadītājiem attiecas apdrošināšanas riska palielinājums, bet no 6.- 17. ir Bonus klases, uz kurām attiecas apdrošināšanas riska samazinājums.

Bonus – Malus klases tiek pārrēķinātas katru gadu 15.septembrī, un katrs autovadītājs atkarībā no tā, kā aizvadītajos gados braucis, cik bieži iekļuvis ceļu satiksmes negadījumos, īpaši, ja pats tos izraisījis, var kāpt uz augšu vai krist lejā. Attiecīgi mainās arī maksa par apdrošināšanu.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) informācija vēsta, ka šogad BM klase palielinājusies 359 399, bet samazinājusies – 195 387 autovadītājiem. Skaitliski straujāk nekā citus gadus (par 11%) pieaudzis to autovadītāju skaits, kam BM klase samazinājusies. Vidēji statistiskā BM klase fiziskajām personām šobrīd ir 9,28, bet juridiskām personām – 8,61.

Visaugstākā (17.) BM klase šobrīd ir 116 354 autovadītājiem, bet kopumā augstākajās BM (7.-17.) klasēs, kas pozitīvi ietekmē OCTA cenu, šobrīd ir 912 137 autovadītāji. Savukārt zemākā (1.) BM klase ir 185 autovadītājiem, bet zemākās klases (1. – 5.) kopumā šobrīd ir 27 444 vadītājiem. Sākumklase (6.) piemērota 438 356 autovadītājiem.

LTAB informē, ka Bonus – Malus klase ir viens no galvenajiem, bet nebūt ne vienīgais OCTA cenu noteicošais faktors. Tajā tiek ņemti vērā auto īpašnieku apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem. Galvenie kritēriji ir kopējais apdrošināšanas dienu skaits gadā un OCTA apdrošināšanas gadījumu skaits, par kuriem veikta atlīdzības izmaksa cietušajai pusei. Katrs autoīpašnieks LTAB mājaslapā var pārbaudīt savu BM klasi.