Ziņas

Uzņēmējdarbība

Bite Latvija vērsīsies pret PTAC lēmumu apturēt Bite Latvija reklāmu

Telekomunikāciju operators Bite Latvija 25. maijā ir saņēmis Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumu par reklāmas „Nāc uz Biti. Mēs nosegsim līgumsodu” apturēšanu. PTAC lēmumu pārtraukt reklāmu ir pieņēmis, neizvērtējot Bite Latvija viedokli. Bite Latvija uzskata, ka lēmums reklāmas apturēšanai nav pamatots un reklāmas solījums nav atzīstams par maldinošu, tāpēc Bite Latvija iesniegs lēmumu apstrīdēšanai Administratīvajā rajona tiesā un sūdzību par PTAC lēmumu Ekonomikas ministrijā ar lūgumu šo lietu pārskatīt.

„Mūsu mērķis vienmēr ir bijis piedāvāt klientiem saistošākus un izdevīgākus pakalpojumus, nekā konkurentiem, tādējādi arī pozitīvi mainot tirgus situāciju. Tāpēc mums ir pamats uzskatīt, ka PTAC aktivitāte par reklāmas kampaņu, izsakot viedokli, ka reklāma ir maldinoša, ir saistīta ar Bites konkurentu satraukumu par Bites piedāvājumu, kas ir klientiem izdevīgāks un saistošāks un var mudināt daudzus Latvijas iedzīvotājus, kas ir citu operatoru klienti, pārnākt uz Biti. Par to liecina kaut vai PTAC atzinums, ka PTAC nav saņēmis praktiski nevienu patērētāju sūdzību par operatoru mārketinga aktivitātēm, tai skaitā Bites reklāmu,” norāda Bite Latvija regulējošo lietu direktore Zita Zilgalve.

Pēc Latvijas Republikas Reklāmas likuma 6. panta nosacījumiem PTAC būtu jāveic nevis viena informācijas avota pieejamās informācijas interpretācija, kā tika norādīts PTAC lēmumā par Bite Latvija reklāmu, bet būtu jāizskata visi reklāmas materiāli kopumā. Bites reklāmas materiālos ir pieejama atklāta informācija par Bites piedāvājumu nosegt līgumsodu līdz 50 Ls apmērā, pārnākot uz Bites tīklu no cita operatora, nosedzot līgumsoda kompensāciju pirmo 12 mēnešu laikā.

Tāpat Bite Latvija uzskata, ka PTAC rīkojas nekorekti savā mājas lapā ievietojot aptauju par Bites reklāmas ietekmi, kuras rezultāti nekādā mērā nevar objektīvi sniegt reklāmas ietekmes izvērtējumu. „Nav saprotams mērķis, kas ir mudinājis PTAC – organizāciju, kas rīkojas patērētāju vārdā, ievietot mājas lapā tik klaji tendenciozu aptauju,” savu izbrīnu pauž Z. Zilgalve.

Līdz brīdim, kamēr tiks veikta Bite Latvija prasības izskatīšana, Bite Latvija ir spiesta pakļauties PTAC lēmumam un pārtraukt reklāmas translēšanu, bet Bite Latvija arī plāno pieprasīt PTAC kompensāciju sakarā ar reklāmas kampaņas apturēšanas saistītajiem zaudējumiem.