Ziņas

Sabiedrība

Biškopji stāsta par savu profesiju skolās un bērnudārzos

Ar interesi par bitēm. PII “Zvaniņi” bērni iejūtas biškopja lomā. Foto: no albuma

Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” un Pārgaujas novada Straupes pamatskolas audzēkņi iepazina, kā tiek iegūts gardais un veselīgais saldums – medus. Šādu iespēju sagādāja Latvijas Biškopības biedrības (LBB) dalībnieku īstenotais projekts “Eiropas medus brokastis”.

Līgatnes bērnudārzā “Zvani­ņi” viesojās biškopis Jānis Kron­bergs no Siguldas. Audzinātāja Paula Rence “Druvai” pastāstīja, ka tikšanās izvērtusies par aizraujošu piedzīvojumu, jo bērni jau iepriekš bija sagatavojuši jautājumus un sarunai sekoja ar lielu ieinteresētību.

“Bitenieks bija paņēmis līdzi darba piederumus, ar kuriem ikdienā strādā. Bērni varēja uzvilkt biškopja tērpu, aplūkot lietotu bišu stropu, paturēt rokās dūmkannu, izpētīt bišu šūnas. Bija viss, izņemot pašas bites,” smej audzinātāja. “Sagatavošanas grupiņas bērni nogaršoja dažādu augu ziedēšanas laikā ievāktu medu un noprovēja bišu maizi. Jāsaka, ka, pirms biškopis bija ieradies, bērni paši čakli kā bitītes sagatavoja jautājumus, kopskaitā vienpa­dsmit. Starp interesantākajiem bija, piemēram – vai bitēm ir kroņi? Domājams, šāds jautājums radies, balstoties uz multiplikācijas filmām. Bitenieks atbildēja, ka bišu mammas ir karalienes un katrā stropā ir tikai viena, tāpēc realitātē kronīša nav, taču karaliene viņa ir un paliek. Vēl izskanēja jautājumi, kur bites mazgājas un kā tās rodas, kā bites ražo medu, kur bites atrod medu, cik bitēm vispār gadu. Bites mūža ilgumu J. Kronbergs ļāva audzēkņiem minēt, bija dažādas atbildes. Bēr­nudārza bērniem laika izjūta vēl nav nostiprinājusies, tāpēc izskanēja versijas par 30 gadiem, kāds teica 24 gadi, vēl kāds minēja, ka bite dzīvo tikai vienu gadu, taču pareizā atbilde bija tāda, ka bite dzīvo tikai pāris mēnešu. Grupiņā ir arī daži bērni, kuriem laukos ir viens vai divi stropiņi, šie bērni jau varēja pastāstīt kaut ko vairāk. Vienīgā pieredze, ko guvuši visi bērni, ir tā, ka bites dzeļ,” stāsta P. Rence.

J. Kronbergs uzsvēra, ka viņu ļoti saviļņojusi bērnu zinātkāre un neatlaidīga vēlēšanās saprast, kas un kā stropiņā notiek. “Bērni bija tik ļoti aizrāvušies, ka visi vienlaicīgi uzdeva jautājumus. Centos katram pievērst uzmanību, lai neviens nepaliek bez atbildes. Raudzīju iejusties viņu pasaules skatījumā, runāt atbilstoši maza bērna uztverei, un, manuprāt, mums bija brīnišķīga tikšanās,” saka J. Kronbergs. Viņš piebilst, ka LBB šo akciju rīko katru gadu, aicinot biedrības biedrus pieteikties vizītēs mācību iestādēs, taču šogad ziņa jau iepriekš esot veiksmīgi sasniegusi izglītības iestādes un tās pašas uzrunājušas tuvējā apkārtnē esošos biškopjus.

“Manuprāt, sabiedrības izglītošana ir svarīga un nepieciešama visu laiku, jo bišu dabīgie produkti ir ļoti vērtīgi, noder kā maziem, tā lieliem. Tas ir brīnišķīgs, dabīgs līdzeklis, kas reizēm var aizstāt medikamentus. Vēl nesen sabiedrībā izskanēja viedokļi par alergēniem, kas sastopami bišu produktos, to, protams, nedrīkst ignorēt, jo kādam tā tik tiešām var būt problēma, tāpēc arī “Zvaniņos”, pirms dot bērniem degustēt medu, mēs ar audzinātāju pārrunājām, vai grupiņā nav kāds bērns, kam var rasties alerģiska reakcija. Par laimi, tādu bērnu nebija,” saka bitenieks. Viņš uzsver, ka, pateicoties sociālajiem medijiem un informācijas pārbagātībai dažādos avotos, sabiedrība arvien vairāk izzina bišu produktu pozitīvos aspektus.

Arī Straupes pamatskolas skolotāja Evija Tiltiņa norāda uz šādas akcijas lietderību. Pie viņiem skolā viesojās Pārgaujas novada biškopis Mārtiņš Krauklis. “Pasākumā bija iesaistīti visi skolas bērni, jautājumus uzdeva gan lieli, gan mazi. Protams, bērnus interesēja bišu produkti, taču lielāku uzmanību piesaistīja šī aroda praktiskā darbošanās. Turklāt Straupes pamatskola ir ekoskola, tāpēc šajā kontekstā arī runājām par bioloģisko daudzveidību un to, cik ļoti mums – cilvēkiem – patīk appļautas ceļmalas, sakoptas pļavas, taču reti aizdomājamies, ka līdz ar savu vēlmi dzīvot tik sakārtotā vidē mēs nepadomājam, ka atņemam bitēm darbalauku. Paralēli lekcijai mēs bērniem skaidrojām, ka arī šis ir arods, ko var apsvērt kā nākotnes profesiju.”

Straupes skolas skolotāja teic, ka skola akcijā piedalījusies pirmo gadu, taču tagad, redzot, cik veiksmīgi un viegli šāds pasākums izdevies, arī turpmāk noteikti piedalīsies LBB rīkotajā akcijā “Eiropas medus brokastis.”

Biškopības biedrība šo akciju rīko jau piekto gadu, biškopji dodas uz skolām un bērnudārziem, lai bērnus izglītotu par veselīgiem biškopības produktiem. Šogad pasākumā iesaistījās 63 izglītības iestādes.